Anglická školka Orangery Orangery Park
725 759 700
724 988 483 jesličky
602 662 889 školka

Anglické a české třídy v naší mateřské škole

Česká třída

Nabízíme vám 2 třídy pro děti ve věku 2-6 let.

Třídy malého kolektivu dětí pod odborným vedením vysokoškolsky vzdělaných pedagogů, které vám zaručí kvalitní předškolní přípravu s celostním rozvojem osobnosti vašeho dítěte. Mateřská škola Orangery je od 1. 9. 2011 zapsaná v rejstříku škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Přednosti těchto tříd:

 • Flexibilní docházka
 • Týdenní výuku anglického jazyka
 • Venkovní aktivity jako přirozená součást denního programu
 • Volba denních aktivit dle týdenních tematických plánů, které mají logickou návaznost (rozumová výchova, výtvarná, hudební, dramatická, řečová, tělesná výchova…)
 • Odpolední program, který je rozdělen do zájmových kroužků: vaření, tvořivý kroužek, logopedie, tanečky, sportovní hry, píditelé

 

Anglická třída

Nabízíme vám 2 třídy pro děti ve věku 2-6 let.

Třídy malého kolektivu dětí pod odborným vedením vysokoškolsky vzdělaných pedagogů, které vám zaručí kvalitní předškolní přípravu s celostním rozvojem osobnosti vašeho dítěte.

Přednosti těchto tříd:

 • Flexibilní docházka
 • Ranní kruh v českém jazyce jako příprava pro výuku v ČJ na základní škole
 • Lekce angličtiny hravou formou (gramatika, slovní zásoba, komunikační schopnosti)
 • Venkovní aktivity jako přirozená součást denního programu
 • Volba denních aktivit dle týdenních tematických plánů, které mají logickou návaznost (rozumová výchova, výtvarná, hudební, dramatická, řečová, tělesná výchova…)
 • Odpolední program je rozdělen do zájmových kroužků: vaření, tvořivý kroužek, logopedie, tanečky, sportovní hry, píditelé