Roční program 2014/2015

YEARLY THEMES (témata)

SEPTEMBER

 • Week  1.9-5.9. – Personal information, polite requests ( Jména, bydliště, atd.,tvoření otázek)
 • Week  9.9.-13.9. – Clasroom, colors  (předměty ve třídě, barvy)
 • Week 16.9.-20.9. – Numbers  and Shapes(čísla, barvy, tvary)-first, second, third, etc…, counting up to 100000
 • Week 23.9.-27.9. – Emotions (pocity), tenses

 

OCTOBER

 • Week 29.9.-3.10. - Family, friends (rodina, přátelé), family relations
 • Week 6.10.-10.10. – Jobs (zaměstnání), articles: a, an, the
 • Week 13.10.-17.10. – Pets (domácí mazlíčci), articles review
 • Week 20.10.-24.10. – Fall, Autumn (podzim)
 • Week 28.10.-30.10– Halloween (Halloween)

 

NOVEMBER

 • Week 3.11.-7.11. –  Food or Drink, Food pyramid, healthy x unhealthy (rozdělení potravin, zdravé, nezdravé)
 • Week 10.11.-14.11. – Fruits and vegetables (ovoce a zelenina)
 • Week 17.11.-21.11. – Restaurant role play, Thanksgiving story (restaurace, Den Díkůvzdání),
 • Week 24.11.-28.11. – Body parts(části těla), LOOK x Personal traits (vzhled x vlastnosti), adjectives

 

DECEMBER

 • Week 1.12.-5.12. – Clothing (oblečení) grammar on how to use particular clothing in sentences, exp: „“My most favorite thing to wear wear when I cook is an apron.““
 • Week 8.12- 12.12. – Clothing and seasons (oblečení a roční období)
 • Week 15.12-19.12.- Christmas and craft ( Vánoční tvoření) ,grammar articles; a, an, the 
 • Week 22.12., 26.12. – Winter ,  hibernation animals (roční období zima, hybernující zvířata),
 • Week 29.12.-3.1. – Winter, Review games (zima, opakovací hry)

 

JANUARY

 • Week 5.1.-9.1. -Winter Sports (zimní sporty)
 • Week 12.1.-16.1. -Other Sports (další sporty)
 • Week 19.1.-23.1. -Vehicles  and Transportation(dopravní prostředky, doprava ve městě)
 • Week 26.1.-30.1. –Space, new vocabulary will be used in sentences

 

FEBRUARY

 • Week 2.2.-6.2. – A place to live (kde bydlíme), house or flat? City, town or village?
 • Week 9.2.-13. 2. - Living room, bathroom, basement and attick (obývací pokoj, koupelna, půda a sklep – nábytek, předložky), furniture, prepositions
 •  Week 16.2.-20.2 – Bedroom, kitchen, dining room, garage (ložnice, kuchyň, jídelna, garáž), furniture, prepositions
 •  Week 23.2.-27.2 - Farm Animals (zvířata na farmě), sounds, what they give us, where do they stay

 

MARCH

 • Week 2.3. – 6.3. – Jungle and Rainforest animals-where do they live? continents (zvířata džungle a deštného pralesa, kontinenty)
 • Week 9.3.-13.3. – Desert animals (zvířata pouště , kontinenty)
 • Week 16. 3.– 20.3. – Ocean animals (zvířata oceánů)
 • Week 23.3.-27.3. – Forest animals (zvířata lesa) Will do grammar for all of these topics:  singular/plural(geese, deer, etc)
 • Week 30.3.-3.4. – Seasons, months, days (roční období, měsíce, dny v týdnu)

 

APRIL

 

 • Week 6.4.-10.4. – Spring, Plants (jaro, rostliny)
 • Week 13.4.-17.4 –- Insects (hmyz)
 • Week 23.4.-24.4. Butterflies and Ants (motýli, mravenci)
 • Week 27.4. – 1.5.- People around the world – interesting facts,  same x different x similar (Lidé okolo světa, zajímavosti, slovíčka stejný, jiný, podobný)

 

MAY

 • Week 4.5.- 8.5. – English speaking countries- South Africa,  England
 • Week 13.5. – 15.5. - Scotland, Ireland, Mother’s day
 • Week 18.5. -22.5.–  the USA, Canada
 • Week 25.5.- 29.5. – Australia, New Zealand, articles review, Big and small letters

 

JUNE

 • Week 1.6.-5.6. – Daily routine, telling time (rozvrh dne, hodiny)
 • Week 8.6.-12.6. – Action Verbs (slovesa) – present and past tense
 • Week 15.6.-19.6. – Travelling (cestování)- present, future tense
 • Week 22.6.-26.6.-  Review Games and FUN

 

A1 má rodilého mlvučího po celý den na všechny ativity - lekce i kroužky. A2 vždy buď na lekci nebo na kroužek, ale také během vyzvedávání ze školy či pobytu venku před hlavním programem. Témata jsou stejná, ale starší skupina je bude probírat detailněji, zeměřovat se bude během lekcí více na konverzaci, ale i gramatiku. Mladší skupina se během témat zaměří hlavně na osvojování a upevňování slovní zásoby a také na každodenní komunikaci.