Anglická školka Orangery Orangery Park
725 759 700
724 988 483 jesličky
602 662 889 školka

Harmonogram dne LADYBIRDS

 

7:30 – 9:00

Volná hra, výtvarné činnosti, modelování, konstruktivní činnosti

9:00 – 9:05

Ranní rozcvička, ranní jóga

9:05– 9:25

RANNÍ ELIPSA – pozdravení, tematické projekty..

komunikace v angl. jazyce s rodilým mluvčím

písně, básně, slovní hříčky

9:25 – 9:45

Hygiena, svačina

9:45 – 10:00

Anglická lekce s rodilým mluvčím – každý týden jiné téma

10:00 – 12:00

sebeobslužná činnost, pobyt venku

12:00 – 12:15

Česká lekce – každý měsíc jiné téma

Rozumové, pracovní, tělesné, mravní, citové, estetické činnosti. Seznámení s novými pojmy. Seznámení s novou oblastí.

 

12:15 – 12:35

Hygiena, oběd

 

12:35 – 14:30

Pohádka, odpočinek