Denní program

7.30 – 9.00

 • přicházení dětí do školky, volná hra, nabídnuté činnosti

 

9.00 – 9.30

 • mytí rukou, dopolední svačina

 

9.30 – 10.00

 • pohybové aktivity úměrné věku (pro rozvoj hrubé motoriky), prostné ztvárňující říkanky (skáče žába, kolo-kolo, zajíček..,), podlézaní a přelézání překážek (lavičky, dětské tunely, překážkový slalom) „výuka“: kreslení, učení básniček, říkánek, modelování, rozlišování barev, aktivity s didaktickými pomůckami – vše je zaměřeno na rozvoj jemné motoriky, fantazie, myšlení, vyjadřovacích schopností atd.

 

10.00 - 11.15

 

 • příprava na vycházku, vycházka (zámecký park či pobyt na zahradě MŠ)
 • v případě velmi slunného, nebo mrazivého počasí, ošetříme obličej dětí krémy s ochrannými faktory
 • v čase pobytu dětí venku, větrání místností

 

11.15 – 11.30 

 • toalety, mytí rukou a příprava k obědu

11.30 – 12.00

 • Oběd. Následuje mytí rukou.

12.00 – 12.30

 • vyzvedávání dětí z dopoledního programu

12.30 – 14. 30

 • převlékání a uložení dětí k odpolednímu odpočinku, doba podle potřeby dítěte,  polední klid

14.30 – 15.00

 • vstávání (individuálně dle potřeb dětí), převlékání, toaleta, mytí rukou, odpolední svačina

15. 00 - 17:00

 • tvoření, volná hra, pohybové aktivity