Anglická školka Orangery Orangery Park
725 759 700
724 988 483 jesličky
602 662 889 školka

Filozofie

V naší školce probíhá vzdělávání v anglickém jazyce. Klademe důraz na kvalitní výuku formou hry. Třídy mají malý počet dětí, okolo 12 dětí na dva pedagogy. Prosazujeme individuální přístup k dětem a k výuce. Školka je vybavena interaktivními hračkami, nástroji, učebními pomůckami a počítači, které pomohou Vašim dětem v přípravě na budoucí školní docházku. Školní vzdělávací program naší školky je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vycházející ze zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Náš výukový program se soustředí na celkový rozvoj osobnosti dítěte a všech jejích aspektů.

Citový rozvoj

Naši učitelé vytvářejí ve školce radostnou a příjemnou atmosféru a jednají s dětmi přátelsky a s porozuměním. Pomáhají dětem objevit a rozvinout v nich řadu pocitů a dojmů, které jsou pro jejich rozvoj velmi důležité. Respektováním jedinečnosti dítěte, podporováním jeho zájmů a schopnosti napomáháme k vytváření zdravého sebevědomí a sebeúcty.

Sociální rozvoj

Věříme, že základ rozvoje smyslu pro spolupráci a empatii je ve skupinové práci sdílením věcí, hraček i pocitů. Proto také pomáháme dětem s vyjádřením jejich pocitů, nálad a příčin toho, proč jsou rozzlobené nebo rozrušené.

Fyzický rozvoj

Je velmi důležité rozvíjet jemnou motoriku dětí a jejich celkovou obratnost. Specifické aktivity také zvyšují dětskou pozornost a trvale povzbuzují děti v jejich trpělivosti a houževnatosti. Děti jsou povzbuzovány k rozvoji obratnosti v jejich osobním tempu a v bezpečném prostředí.

Je důležité, aby byly děti obklopeny zkušenými a nadšenými pedagogy, kteří jim umožňují, aby se staly aktivní součástí učebního procesu a zároveň jim poskytli nové stimulující učební prostředí.

Učební témata

Náš studijní plán je založen na tématických okruzích, které děti studují. Daná témata jsou vybírána přiměřeně k věku a prolínají veškerými aktivitami během dne. Naši pedagogové se snaží přiblížit tato témata dětem pomocí obrázků, písniček, her, divadla, cestováním … Témata se pravidelně mění a rodiče jsou o nich průběžně informováni.

Malý počet dětí ve třídě, systém škola a hrou, učení se formou prožitku, důraz na strukturovanou výuku, bezpečné prostředí - to vše je nezbytnou součástí naší filosofie výuky.