Informace pro rodiče 1

Omlouvání dětí:

  • Do Afterclubu mohou přijít pouze děti ZDRAVÉ; nepodceňujte rýmu, kašel, zvýšenou teplotu, zvracení a pravidelně prohlížejte i vlásky; učitelky dětem nesmí podávat žádné léky.
  • Pokud dítě onemocní, omlouvejte je prosím telefonicky nebo SMS (na 727 892 885 - Zuzka) nejpozději do 7:30 téhož dne. Pokud tak neučiníte, nebudete si moci zameškaný den nahradit, či požádat o finanční kompenzaci.
  • Svačina se omlouvá nejdéle do 19:00 předešlého dne, aby mohla být odhlášena u dodavatele (jinak stravné za neodhlášené dny propadá). Telefonní číslo na odhlašování svačina je: 725369820 – paní Mgr. Vránová. Odměnou za odhlašování svačin vám bude navrácení penízek za stravné vždy za pololetí.
  • V případě vybírání náhrad docházky platí stejná pravidla jako u odhlášky – přihlašujte si svačinku den předem na výše uvedeném čísle a přihlašujte docházku u Zuzky nejpozději daný den ráno.
  • V případě náhlé změny zdravotního stavu dítěte bude učitelka kontaktovat rodiče, kteří si dítě neprodleně vyzvednou.
  • O případném výskytu infekčního onemocnění (spála, neštovice, žloutenka, vši apod.) v rodině nebo blízkém okolí dítěte prosíme, informujte učitelku, po prodělání takového onemocnění je nezbytné potvrzení lékaře o bezinfekčnosti dítěte.