Anglická školka Orangery Orangery Park
725 759 700
724 988 483 jesličky
602 662 889 školka

Prázdniny pro děti
ve věku 6 - 11 let

Program pro děti z 1. stupně ZŠ bude probíhat s českou lektorkou ( Mgr. Karolína Tesařová) a také s rodilým

mluvčím (Garry Rominger). 

Provoz after clubu je od 8:00 do 17:00 ( v případě potřeby, je možné dítě přivést již od 7:30 hod. do prostor MŠ,

kde si jej pedagog z after clubu v 8:00 vyzvedne).

Cena za proram je 3 300 Kč vč. DPH.