Projekt Hravé odpoledne a tábory v Orangery Club

je spolufinancováno Evropskou unií

Projekt "Hravé odpoledne v Orangery", č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_014/0000326, který byl financován z ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost v Orangery probíhal v období: červenec 2016-květen 2018.

Jeho uskutečnění nám umožnilo zabezpečení prostorů a jejich plné vybavení pro odpolední aktivity a příměstské tábory a rodičům poskytnul možnost snazšího zapojení na trh práce. V období jeho realizace bylo takto podpořeno celkově 77 rodičů a 93 dětí ve věku od 6 do 10 let.

Během projektu byly dále zabezpečeny i různé programy pro práci s dětmi, které obsahovaly aktivity zaměřené na ekologickou a environmentální výchovu, pohybové činnosti či zábavné triky a pokusy.