Anglická školka Orangery
602 662 887 ředitelka

15.7-23.8 LETNÍ PROGRAM

 

 

15.-19.7.  Školka čar a kouzel

22.-26.7. Masterchef l

29.7.-2.8. Cesta do vesmíru

5.8.-9.8. Po Indiánské stezce

12.8.-16.8.  Letní Olympiáda

19.-23.8. Masterchef ll

 

Pro přihlášení je nutné vyplnit formulář: 


vytiskněte si, prosím, tyto dokumenty a odevzdejte do schránky školky, kterou najdete u vchodu z
parku nejpozději do 11. 6. 2024.

evidenční list - přihláška
žádost o přijetí
potvrzení od lékaře
GDPR


STORNO PODMÍNKY 

 Pro děti navštěvující MŠ Orangery:

Tábor lze bezplatně zrušit nejpozději do 30. 4. 2024. Při zrušení kdykoliv po 30. 4. 2024 (tedy od 1. 5.
2024), až do 15. dne před začátkem vybraného kempu, bude účtován poplatek ve výši 50% z celkové
ceny. Pozdější zrušení (méně než 15 dní před začátkem vybraného kempu) bude zpoplatněno 100%
storno poplatkem.

Tábor lze kdykoliv bez udání důvodů omluvit a vybrat jednu z variant náhradního plnění: účast v
jiném volném termínu v průběhu prázdnin daného roku., bezplatné převedení na jiného účastníka.
V případě nemoci doložené lékařským potvrzením lze tábor omluvit a vybrat jednu z variant
náhradního plnění: účast v jiném volném termínu v průběhu prázdnin daného roku, bezplatné
převedení na jiného účastníka, účast v jazykovém podzimním kurzu v daném roce, čerpání
náhradových dnů v MŠ v daném roce.

● pro děti NEnavštěvující MŠ Orangery:

tábor lze bezplatně zrušit nejpozději do 31. 3. 2024. Při zrušení kdykoliv po 31. 3. 2024 (tedy od 1. 4.
2024), až do 15. dne před začátkem vybraného kempu, bude účtován poplatek ve výši 50% z celkové
ceny. Pozdější zrušení (méně než 15 dní před začátkem vybraného kempu) bude zpoplatněno 100%
storno poplatkem.

Tábor lze kdykoliv bez udání důvodů omluvit a vybrat jednu z variant náhradního plnění: účast v
jiném volném termínu v průběhu prázdnin daného roku., bezplatné převedení na jiného účastníka.
V případě nemoci doložené lékařským potvrzením lze tábor omluvit a vybrat jednu z variant
náhradního plnění, viz výše či absolvování kurzu angličtiny pro předškolní děti organizovaný MŠ
Orangery.
Zrušení registrace je nutné provést písemně na e-mail: leto@orangery.cz. Registrace je považována
za zrušenou v okamžiku zpětného potvrzení ze strany organizátora.

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU V NAŠÍ ŠKOLCE:

Provoz školky je každý den od 7:00 do 18:00 hodin. Po příchodu do školky si uložte všechny svoje věci
do skříňky:
s sebou dejte dětem - pevnou domácí obuv (bačkůrky, sandálky - s pevnou patou, ne pantofle),
náhradní oblečení, oblečení a obuv do deště (chodíme ven za každého počasí), repelent, opalovací
krém, pokrývku hlavy.
Program v anglické třídě je zajištěn tandemem českého učitele a rodilého či bilingvního mluvčího
angličtiny (přítomen je 6 – 8 hodin denně), lekce angličtiny probíhá 2x denně.
Program v české třídě je zajištěn českým učitelem, ale i zde probíhá výuka angličtiny s rodilým či
bilingvním mluvčím angličtiny jednou denně.
V případě horkého počasí se děti osvěžují pomocí rozstřikovače, dejte jim s sebou plavky a ručník.
Děkujeme.
Vyzvedávání dětí probíhá pro dopolední program 12:30 - 13:00 ve třídách, odpolední vyzvedávání
můžete kdykoliv, děti chodí také ven a to přibližně okolo 15:00. Většinou je najdete na zahradě nebo
v parku poblíž školky. Informaci, kde děti budou, najdete na nástěnce v šatně, případně na
vchodových dveřích školky.

Detailnější informace, co děti čeká a co případně s sebou Vám přijdou na email nejpozději v pátek
před nástupem. Následně se může také těšit na report a fotogalerii, ke které dostanete přístup ke
konci Vašeho týdne.
V případě dalších dotazů či nejasností pište, prosím, na leto@orangery.cz

 

CENÍK

Česká třída                             Anglická třída

 

Dopolední program 3 190,-       Dopolední program 4 190,-

 

Celodenní program 4 290,-       CElodenní proram  4 390,-     

 

 

 

 

-->