Anglická školka Orangery
602 662 887 ředitelka

Něco málo o projektu

 • Vznik tohoto projektu inicioval zájem o zvýšení motivace dětí k výuce anglického jazyka v mateřských školách a na 1. stupni základní školy
 • Je určen pro pedagogy z mateřských a základních škol Středočeského kraje
 • Projekt je podporován Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR
 • Tento projekt byl podpořen prostřednictvím projektu s názvem „Výuka anglického jazyka hravou formou s registračním číslem projektu CZ.1.07/1.3.04/04.0035

Cíl projektu

Specializace projektu je orientována na tvorbu a vývoj didaktických nástrojů a k osvojení těchto metodických nástrojů pro výuku anglického jazyka zábavnou a hravou formou
Projekt podporuje vzdělávání pedagogů prostřednictvím e-learningu
Seznámí pedagogy se zdroji, ze kterých je možno při plánování lekcí čerpat a také si pedagogové sami vyzkouší, jak s těmito zdroji pracovat
Umožní konzultace s rodilými mluvčími

Evaluační studie

Evaluační studie projektu ke stažení ZDE.

Galerie

1 2

 

E-learning

 • slouží k rozšíření probíraných témat
 • přístup do e-learningu bude do konce března
 • umožní sestavování lekcí k probíraný  tématům
  • rozšiřující slovní zásobu
  • básničky a písničky
  • pracovní listy
  • hry
  • náměty (výtvarné, pracovní,…)
  • MP3, programy k interaktivní tabuli

 

Přístup k e-learningu

workshop.orangery.cz 

 Hostující přístup:
login: Sona
heslo: o5ypanop

 

 


1. seminář

Téma: Představení, čísla

První skupina pedagogů z MŠ a ZŠ absolvovala seminář 20. října 2012, druhá skupina měla seminář 3. listopadu 2012

Obsah prvího kurzu:

 • představení projektu (obsah, cíle, průběh, časový harmonogram, výstupy)
 • rozdělení účastníků dle místa působení (MŠ x ZŠ) do skupin
 • výuka ve skupinách
 • seznámení se slovní zásobou a nejvíce využívanými frázemi
 • prezentace daného tématu lektorem
 • realizace aktivit, se kterými byli účastníci seznámeni v teoretické části výuky, z nichž většina z nich je zařazena také v e-learningové aplikaci
 • probíhala praktická výuka na interaktivní tabuli
 • pro 1. skupinu bylo připraveno rozšiřující téma: Halloween
 • aktivity organizovné rodilým mluvčím
 • účastníkům byla zaslána hesla na e-learning

2. seminář

Téma: Barvy, Počasí, Ovoce a zelenina (jídlo)

První skupina účaatníků absolvovala kurz 10. listopadu 2012 a druhá skupina 15. prosince 2012

 • účastníci byli seznámeni s e-learningovou aplikací
 • probíhalo zkoušení e-learningu v praxi - všichni účastníci měli k dispozici notebooky
 • výuka ve skupinách
 • seznámení se slovní zásobou a nejvíce využívanými frázemi
 • prezentace daného tématu lektorem
 • realizace aktivit, se kterými byli účastníci seznámeni v teoretické části výuky, z nichž většina z nich je zařazena také v e-learningové aplikaci
 • probíhala praktická výuka na interaktivní tabuli
 • využití projektoru ve výuce
 • pro 1. skupinu bylo připraveno rozšiřující téma: Díkuvzdání, pro 2. skupinu bylo rozšiřující téma: Vánoce
 • aktivity organizované rodilým mluvčím
 • vyplnění dotazníků týkajících se spokojenosti s workshopem a jeho organizací a náplní

 

3. seminář

Téma: Lidské tělo, Oblečení, Emoce

První skupina absolvovala seminář 8. prosince 2012, druhá skupina 12. ledna 2013

 • zadání e-learningového úkolu (editace lekce, lekce z dostupných materiálů)
 • reflexe účastníků - ohlasy z využívání aktivit a nápadů ve vlastní pedagogické praxi
 • výuka ve skupinách
 • seznámení se slovní zásobou a nejvíce využívanými frázemi
 • prezentace daného tématu lektorem
 • realizace aktivit, se kterými byli účastníci seznámeni v teoretické části výuky, z nichž většina z nich je zařazena také v e-learningové aplikaci
 • probíhala praktická výuka na interaktivní tabuli
 • využití projektoru
 • aktivity organizované rodilým mluvčím
 • ve třetím semináři byli účastníci seznámeni s vhodnou literaturou v anglickém jazyce pro základní a mateřské školy dostupnou na českém trhu a také dováženou z UK (získali kontakt na distributory)

4. seminář

Téma: Zvířata, Doprava

První skupina absolvovala semínář 19. ledna 2013. druhá skupina 9. února 2013

 • účastníci vyplnili dotazníky týkající se náplně a organizace workshopu a dotazník zjišťující spokojenost s e-learningem
 • výuka ve skupinách
 • seznámení se slovní zásobou a nejvíce využívanými frázemi
 • prezentace daného tématu lektorem
 • realizace aktivit, se kterými byli účastníci seznámeni v teoretické části výuky, z nichž většina z nich je zařazena také v e-learningové aplikaci
 • probíhala praktická výuka na interaktivní tabuli
 • využití projektoru
 • aktivity organizované rodilým mluvčím
 • byly konzultovány vlastní lekce účastníků, které si připravili v e-learningovíé aplikaci
 • každý z účastníků předvedl vlastní aktivitu, která se osvědčila v jeho vlastní pedagogické praxi
 • rozšiřující téma pro obě skupiny bylo: Valentýn
 • na konci lekce byl účastníkům předán certifikát o splnění kurzu a byli jim předány pomůcky pro výuku

 

-->