Anglická školka Orangery
602 662 887 ředitelka

České třídy

Nabízíme vám 2 třídy pro děti ve věku 2-6 let. Třídy malého kolektivu dětí pod odborným vedením vysokoškolsky vzdělaných pedagogů, které vám zaručí kvalitní předškolní přípravu s celostním rozvojem osobnosti vašeho dítěte. Mateřská škola Orangery je od 1. 9. 2011 zapsaná v rejstříku škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Přednosti těchto tříd:

  • Flexibilní docházka
  • Týdenní výuku anglického jazyka
  • Venkovní aktivity jako přirozená součást denního programu
  • Volba denních aktivit dle týdenních tematických plánů, které mají logickou návaznost (rozumová výchova, výtvarná, hudební, dramatická, řečová, tělesná výchova…)
  • Odpolední program, který je rozdělen do zájmových kroužků: vaření, tvořivý kroužek, logopedie, tanečky, sportovní hry, píditelé

 

-->