Anglická školka Orangery
602 662 887 ředitelka

Pojištění dětí - bezpečnost ve školce

Všechny děti, které navštěvují naši školku v rámci celodenního či půldenního programu, jsou automaticky pojištěny proti úrazu, ztrátě a poškození svých osobních věcí atd.

Pro bezpečnost dětí v prostorách školky děláme maximum. Veškeré materiály, hračky, nábytek atd., se kterými přijdou děti ve školce do styku, odpovídají zákonným normám o hygieně a bezpečnosti.

Nežádoucí vstup cizích osob do školky je zajištěn zamykáním vstupních dveří zevnitř. Děti si mohou vyzvedávat ze školky pouze jejich rodiče či opatrovníci nebo osoby, které byly jimi předem určené a školka byla seznámena s jejich jmény. Jiným osobám dítě v žádném případě vydáno nebude. Školka je pojištěna proti škodám způsobeným dětmi.

 

-->