Náš tým

Ing. Romana Falge Vondalová

Ing. Romana Falge Vondalová

Majitelka

Po ukončení inženýrského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze jsem se věnovala podnika-telských aktivitám. V roce 2003 jsem nastoupila na 5-ti letý výcvik v komunitní a skupinové psy-choterapii pod záštitou České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti J.E. Pur-kyně.

Tato zkušenost pro mě byla velikým přínosem a nasměrovala můj život novým směrem.

V roce 2008 jsem se s nadšením pustila do projektu zrekonstruování Orangerie v prostorách zámec-kého parku Dolních Počernic. Téhož roku zde byla otevřela anglická mateřská škola Orangery.

Vedení mateřské školy a práce s dětmi a jejich rodiči pro mě byla velikým přínosem. Z toho dů-vodu jsem se s radostí pouštěla i do dalších projektů a aktivit spojených s mateřskou školou.

Po otevření 4 tříd předškolního vzdělávání jsme se chtěli věnovat i dětem, kteří již nastoupili do zá-kladních škol. Roku 2010 byl otevřen AfterClub pro školáky, kteří dříve navštěvovali naši mateř-skou školu, či se rozhodli připojit k naší výuce angličtiny s rodilým mluvčím.

V roce 2012 jsme slavnostně také otevřeli naší druhou anglickou mateškou školu OrangeryPark v zázemí parku Stromovky, v pražských Dejvicích.

V současné době mě velice naplňuje být součástí kolektivu, který se podílí na každodenní práci s dětmi a pozoruje jejich vývoj. Ve svém volném čase, se v rámci svého dalšího osobního rozvoje, věnuji studii grafologie na České grafologické komoře.

Bc. Soňa Lorencová

Bc. Soňa Lorencová

ředitelka

V Orangery působím od září 2009.

Jmenuji se Soňa Lorencová. Narodila jsem se v Jablonci nad Nisou. Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu Johanna Heinricha Pestalozziho zaměřenou na výchovnou a humanitární činnost. V červnu 2014 jsem si doplnila kvalifikaci o maturitu z předškolní pedagogiky. Získala jsem bakalářský titul studiem Předškolní pedagogiky na Univerzitě Karlově v Praze . Mou specializací byla dramatická výchova. Po maturitě jsem zahájila svou pracovní činnost v mateřské škole. Ujistila jsem se, že toto je zaměstnání, ve kterém se mohu plně realizovat. Prošla jsem různými vzdělávacími kurzy zaměřenými na předškolní pedagogiku a také jsem absolovovala kurz první pomoci pro zdravotníky dětských zotavovacích akcí, v roce 2016 jsem rozšířila svou odbornou kvalifikaci kurzem Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení. V mateřské škole Orangery působím od září 2009, v současné době na pozici ředitelky.

Mgr. Diana Vránová

Mgr. Diana Vránová

Ladybirds

V Orangery působím od září 2009.

Jmenuji se Diana Vránová. Narodila jsem se v Praze. Vystudovala jsem střední školu sociálně-právní, ale stále častěji jsem se utvrzovala v myšlence, že práce s dětmi pro mě bude ta nejlepší cesta mého života. Šla jsem tedy studovat Univerzitu Jana Amose Komenského katedru speciální pedagogiky tříletý bakalářský program (zaměření se na oblast  etopedie). V průběhu této doby  jsem prošla několika diagnostickými ústavy, mateřskými i základními školami. Měla jsem také možnost pracovat s integrovanými  handicapovanými lidmi.  Na konci tohoto studia jsem pokračovala ve vzdělávání se na katedře speciální pedagogiky ve dvouletém magisterském programu. Tento program byl zaměřen na oblast předškolní i školní pedagogiky prvního stupně, dále na výchovnou, poradenskou a diagnostickou činnost.

Práce s dětmi mně velmi naplňuje a díky našim nejmenším si uvědomuji jak je důležité porozumění, tolerance, splynutí s dětským světem a v neposlední řadě pocit bezpečí a jistoty. V Orangery provázím již od září 2008 nejmenší děti prvními krůčky.  Můj každodenní kontakt s nimi mně neustále nabíjí a dává sílu do dalších dnů.

Education: Learning development teacher, Speciální pedagogika UJAK v Praze

Experience: Preschool and elementary school teacher

Hanka Švamberková

Hanka Švamberková

Žirafky + supervizor jesličky

V Orangery působím od  listopadu 2011

Jmenuji se Hanka Švamberková. Narodila jsem se v Hořovicích v roce 1990. Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Berouně se specializací na dramatickou výchovu. Po dokončení střední školy jsem začala studium na Filosofické fakultě Karlovy univerzity, obor Čeština v komunikaci neslyšícíh, kde jsem se zaměřila na vzdělávání neslyšících a na problematiku výuky češtiny. V současné době studuji kombinovanou formou obor Předškolní a mimoškolní pedagogika na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v Praze. Již při studiu na střední škole jsem se začala zajímat o neziskový sektor, takže jsem prošla několika organizacemi, kde jsem pracovala s dětmi s mentálním postižením (Máme otevřeno), s ohroženými dětmi a mládeží (Lata) a také jsem pracovala jako dobrovolnice při práci s uprchlíky (Organizace pro pomoc uprchlíkům, Centrum pro integraci cizinců, Multikulturní centrum). Od střední školy se věnuji práci s dětmi na dětském táboře, kde jsem několik let působila jako programová vedoucí a podílím se na organizaci akcí pro děti (spolek Vysmáto). Mám komunikační znalost anglického, francouzského a znakového jazyka.

Vzdělání:

Současné studium – Karlova univerzita – Filosofická fakulta – obor Čeština v komunikaci neslyšících

2005-2009 – Střední pedagogická škola v Berouně – pedagogické lyceum – specializace dramatická výchova

Praxe:

05/2007 – současnost – spolupořádání výchovně-vzdělávacích akcí pro děti (spolek Fištrón)

2005-2009 – praxe v různých předškolních a školních zařízení v rámci školní praxe

2008-2010 – programová vedoucí na letním táboře

2008 – současnost – osobní asistentka u dětí s autismem a u dětí s kombinovaným postižením

2009 – současnost – doučování češtiny cizinců v neziskové organizaci

2008 – současnost – soukromá výuka hry na flétnu

Proč chci učit:

Protože jsem se nikdy nenaučila tolik věcí jako se učim od dětí a v přítomnosti dětí. Fascinuje mě jejich bezprostřednost, fantazie a nápaditos. Práce s dětmi mě baví, naplňuje, nevycházím při ní z úžasu, vždy mě dokáží něčím překvapit. A poslední důvod je ten, že můžu sledovat a případně ovlivňovat zdravý rozvoj dětí, se kterými jsem ve styku.

Mgr. Zuzana Nevědělová

Mgr. Zuzana Nevědělová

After Club

V Orangery působím od července 2014

Pocházím z Humenného. V Prešově jsem vystudovala univerzitu, na které jsem získala magisterský titul v oboru Anglický jazyk a literatura a Občanská výchova. V rámci studia jsem absolvovala praxe a stáže na různých typech a stupních škol.

Jsem kreativní, dynamická a hravá, a proto moc ráda pracuji s dětmi. Ráda s nimi vymýšlím různé hry a divadelní aktivity.

Mezi mé záliby patří divadlo (i aktivně), sporty, četba a cestování.

Jsem si vědoma náročnosti a zodpovědnosti práce s dětmi, ale vím, že při jejím zodpovědném odvedení mi přináší pocity radosti a naplnění.

Mgr. Karolína Kučíková

Mgr. Karolína Kučíková

Dragons

Jmenuji se Karolina Kučíková, ale všichni mi říkají Kája:)

 

 Narodila jsem se v Trutnově, kde jsem byla take zakládajícím členem Mládeže Českého Červeného kříže a později maturovala na gymnáziu. Ve studiu jsem pokračovala na Univerzitě Hradec Králové, Pedagogické fakultě, obor Učitelství pro první stupeň, specializace speciální pedagogika. Po promoci jsem odcestovala do  Bostonu v USA, kde jsem v roce 2005 ukončila studia na MBCC ve Wellesley, Massachussetts v oboru Předškolní pedagogiky a získala titul "Associate degree in Science, Early Childhood Education, with honors", a  licenci "Lead Teacher" pro MŠ.

 

V USA jsem získala cenné zkušenosti s výukou v předškolních zařízeních  vzdělávacího programu  “Začít Spolu”. Před návratem do ČR v roce 2008 jsem absolvovala TEFL kurz při Oxford Seminars pro výuku angličtiny jako druhého nebo cizího jazyka.

 

V Orangery působím od roku 2012, kdy jsem po dva roky vedla afterclub - anglickou družinu pro děti školního věku. Po mateřské dovolené jsem tři roky učila ve třídě dráčků, kde jsem pracovala s Metodou dobrého startu a NTC metodou. V letech 2015/16 jsem absolvovala  školení I-III  metody NTC od Mensy, v roce 2018 školení metody “Dobrý začátek” od Scholy Empiricy.  Na ZŠ Orangery vedu  koužek zábavné logiky ve spolupráci s Centrem nadání.

 

Od září 2018 nastupuji jako třídní učitelka předškoláků Delfínků a již se těším být jejich parťákem v cestě za vzdělánímJ

 

Bc. Kateřina Stejskal

Bc. Kateřina Stejskal

Asistentka kanceláře

Jmenuji se Kateřina Stejskal. Narodila jsem se na severu Čech v Teplicích roku 1991. Studovala jsem střední pedagogickou školu v Litoměřicích a poté jsem ji dokončila v Praze. Během studia jsem se zaměřovala na speciální pedagogiku a tímto směrem jsem se vydala i na vysokou školu. V červnu 2014 jsem úspěšně absolvovala  Univerzitu Jana Amose Komenského a získala jsem titul bakalář v oboru speciální pedagogika. Má bakalářská práce byla zaměřená na logopedické vady u dětí předškolního věku.

Mezi mé zájmy patří četba, turistika, vzdělávání. Mám vřelý vrtah jak k dětem, tak ke zvířatům.

V Orangery jsem působila od května 2012 do května 2016 jako pedagog ve třídě Tygříků.

Od prosince 2016 jsem asistentkou kanceláře.

Karen Gonzales

Karen Gonzales

Dragons

Jmenuji se Karen Gonzalez a jsem bilingvální mluvčí z Floridy, USA. S dětmi
předškolního věku mám mnohaleté pedagogické zkušenosti.
Pracovala jsem jako učitelka ve školce- kindergarten a také jako učitelka
angličtiny v rodném Mexiku. Mou pedagogickou kariéru obohatila  práce chůvy
 v Evropě - v Holandsku a Velké Británii. Dětem jsem zajišťovala denní program
společně s výukou angličtiny či španělštiny.
Mezi mé zájmy patří kromě práce s dětmi a cestování také design oblečení a
proto jsem vystudovala Fashion Design. V současné době dálkově studuji obor
Psychologie, kde plánuji získat bakalářský titul. Na jaře 2016 jsem v Praze
 absolvovala kurz pro výuku anglického jazyka a získala certifikát TEFL.
Jsem velmi vstřícná a kreativní, s dětmi ráda zpívám a tvořím. Ve volném čase
se věnuji kresbě, vaření a čtení.

Elizabeth McNamara

Elizabeth McNamara

Ladybirds

Narodila jsem se v New Hampshire, USA. V New Hampshire jsem také absolvovala bakalářské studium oboru Angličtina a Španělština, ve specializaci psychologie a ženská studia. V Praze jsem na jaře 2016 získala TEFL certifikát pro výuku angličtiny jako cizího

jazyka společně s YLT certifikátem pro výuku nejmladších studentů.

S dětmi jsem v USA pracovala jako plavecká instruktorka a záchranářka ve vodním parku a jako softball koučka. V ČR jsem získala cenné zkušenosti výukou soukromých lekcí angličtiny.

Ráda cestuji, vařím a sportuji. Miluji plážové sporty i túry po horách.

Ryan Popper

Ryan Popper

Dragons

Pocházím ze Severní Karolíny v USA. Tam jsem také studoval politické vědy a získal bakalářský titul.  V rámci studia jsem pobýval po dobu šesti měsíců na stáži na USAC v Praze. V Praze jsem také získal TEFL certifikát. 


Mezi mé pracovní zkušenosti patří soukromá výuka AJ jak privátně tak skupinově ve firmách. Také jsem v USA pracoval jako babysitter. 
Rád hraji basketball a fotbal, cestuji a čtu.
Šárka Smetanová

Šárka Smetanová

Tygříci

Vystudovala jsem Gymnázium a střední odbornou školu pedagogickou Čáslav. Můj obor byl Předškolní a mimoškolní pedagogika. V současné době pokračuji ve studiu na vysoké škole a to speciální pedagogiky – vychovatelství. Při studiu na střední škole jsem absolvovala velké množství praxí v mateřských školách různého zaměření. Hlídala jsem děti ve věku jednoho do pěti let. Hraji na klavír, flétnu a kytaru. Věnovala jsem se sborovému i sólovému zpěvu. Ráda vyrábím věci z Fimo hmoty, cvičím aerobik a také kreslím.

Barbora Kvapilová

Barbora Kvapilová

Ladybirds, jazykové kurzy

Pocházím z Neratovic. V červnu jsem absolvovala gymnázium v Praze.  Od září se věnuji studiu anglického jazyka na Institutu jazykového vzdělávání. Práce s dětmi mě velice baví a věnuji se jim již delší dobu. Vypomáhala jsem ve školní družině v Neratovicích. Pro svou školní praxi jsem si vybrala Pedagogicko-psychologickou poradnu. Po škole hlídám děti různého věku. Suplovala jsem také při vedení kroužku Angličtina pro nejmenší.

Kristýna Janků

Kristýna Janků

Jesličky

Jmenuji se Kristýna Janků, narodila jsem se v Kladně. Po úspěšném složení maturitní zkoušky jsem se přestěhovala do Prahy. Nastoupila jsem zde do MŠ na Střížkově. Ve školce jsem strávila dva roky a získala bohaté zkušenosti a velkou zálibu v dětech a v práci s nimi. Moje další praxe byla  v MŠ a jeslích na Karlově náměstí. Jako au-pair jsem odjela do Itálie, kde jsem měla na starosti čtyřletého chlapce. Více jak 5 rokem se věnuji hlídání dětí v rodinách. Na hlídání mě nejvíc baví, že každá rodina je jiná. Ráda s dětmi chodím ven a baví mě vyrábění s nimi.

Mezi moje záliby patří cestování a různé výlety, brusle a kolo, posezení s přáteli, knížky, filmy a dobré jídlo. Absolvovala jsem kurz „chůva do zahájení povinné školní docházky“. Momentálně studuji VOŠ obor – předškolní a mimoškolní pedagogiky v Praze.

Dita Šimáčková

Dita Šimáčková

Suplující učitelka, Tygříci

Dita vystudovala Vyšší odbornou školu sociální a pedagogickou, kde získala titul DiS. v oboru sociální pedagogika. Po maturitě na gymnáziu absolvovala roční studium anglického jazyka, které zakončila státní zkouškou. Své vzdělání si nadále doplňuje na různých kurzech. Mimo jiné se účastnila těchto kurzů: Výuka angličtiny hravou formou, Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku (prof. Heyrovská), Multikulturní vzdělávaní (CUNI), Stimulační program Maxík pro děti předškolního věku (Mgr. Bubeníčková). 

Působila v několika předškolních zařízeních soukromého typu, učila anglický jazk děti ve věku 3 - 12 let a věnovala se také jeho výuce u dospělých. Mezi její záliby patí jezdectví, snowboarding, angličtina, čtení a filmy.

Jana Severová

Jana Severová

Jmenuji se Jana Severová a od dětství žiji v Dolních Počernicích.

Jsem vyučenou kuchařkou, ačkoliv jsem se tomuto povolání nikdy nevěnovala. Po mateřské dovolené se dvěma syny jsem několik let pracovala v dolnopočernickém penzionu Alča.

Jsem zasloužilou babičkou a kromě vaření a starosti o domácnost se ráda věnuji také sportu (cyklistika, rotoped…) a pletení.

V Orangery pracuji již od září 2009 a starám se dětem o čistotu školky a plná bříška. Mám velmi ráda každodenní setkávání s dětmi a jejich rodiči. Práce ve školce je pro mě velkým potěšením a přísunem energie a humoru i v těch náročnějších dnech.

Hanka Weiserová

Hanka Weiserová

Jesličky

Jmenuji se Hanka Weiserová, narodila jsem se v Zábřeze na Moravě v roce 1989, ale od svých 5 let žiji v Praze, kde jsem také absolvovala všeobecné gymnázium a dále magisterské studium na Filosofické fakultě Karlovy univerzity obor Čeština v komunikaci neslyšících, v současné době studuji dálkově Speciální předškolní pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého. 

Přestože pedagogika nebyla má první studijní volba, pracuji s těmi nejmenšími už od střední školy jako vedoucí na táborech, atletického kroužku či chůva a v poslední řadě také asistentka pedagoga – tlumočnice znakového jazyk a učitelka. Tím se kruh uzavřel a já už vím, co mě baví nejvíce a věnuji se práci s dětmi naplno.

Ve volném čase ráda něco tvořím, peču, běhám či cestuji.

Blanka Tichá

Blanka Tichá

Jesličky

Jmenuji se Blanka Tichá a narodila jsem se v Praze. Po ukončení studia v oboru oděvní tvorby jsem pracovala v několika pražských buticích. Mezi jinými také jako vedoucí butiku Comtessa, Jackpot. Ve volném čase jsem se věnovala vlastní tvorbě a šití.

Po narození syna jsem začala pracovat jako podnikatelka v oboru péče o děti a domácnost se zaměřením na zdravé stravování = zdravý vývoj dítěte a ekologii domácnosti. Této činnosti jsem se věnovala déle než 15 let. Nyní pracuji jako zde a velmi ráda uplatním své dlouholeté zkušenosti, lásku a péči o to nejcennější co  člověk v životě má a tím jsou naše děti …

Ve volném čase se nadále věnuji navrhování a šití, četbě, pilates a také v neposlední řadě přípravě zdravé stravy, neboť velmi ráda vařím a peču. Stále se snažím prohlubovat si své znalosti v oborech a ekologie, domácnosti a alternativní způsoby léčby nemoci zejména se zaměřením na stravu.

Denisa Průšová

Denisa Průšová

kjuiohjn

Facebook