Anglická školka Orangery
602 662 887 ředitelka

Náš tým

Ing. Romana Falge Vondalová

Ing. Romana Falge Vondalová

Majitelka a zřizovatelka


 • Vzdělání: Po ukončení inženýrského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze jsem se věnovala podnikatelských aktivitám. V roce 2003 jsem nastoupila na 5letý výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii pod záštitou České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti J.E. Purkyně.
 • Praxe: V roce 2008 jsem se s nadšením pustila do projektu rekonstruování budovy zámecké orangerie v dolnopočernickém parku. Téhož roku zde byla otevřena anglická mateřská škola Orangery.

Vedení mateřské školy a práce s dětmi a jejich rodiči pro mě byla velikým přínosem. Z toho důvodu jsem se s radostí pouštěla i do dalších projektů a aktivit souvisejících s mateřskou školou.

Po otevření 5 tříd předškolního vzdělávání jsme se chtěli věnovat i starším dětem, které již nastoupily do základních škol. Roku 2010 byl otevřen AfterClub pro školáky, kteří dříve navštěvovali naši mateřskou školu, či se rozhodli připojit k naší výuce angličtiny s rodilým mluvčím.

V roce 2012 jsme slavnostně otevřeli naší druhou anglickou mateřskou školu „Orangery Park", který se nachází v zázemí parku Stromovky v pražských Dejvicích.
V roce 2016 jsme založili Dětskou skupinu pro 12 dětí od 1-3 let tentokrát opět v Dolních Počernicích. A hned v roce 2017 jsme vyslyšeli opakované prosby rodičů a pustili se do nejtěžšího úkolu – založili jsme česko-anglickou Základní školu Orangery.
Poslední z našich projektů je v Dobřichovicích, kde jsme v roce 2019 otevřeli Dětskou skupinu Beránek pro 12 dětí, kterou jsme zároveň propojili se sociálním projektem chráněného bydlení.

V současné době mě velice naplňuje být součástí kolektivu, který se podílí na každodenní práci s dětmi a pozoruje jejich vývoj. Ve volném čase se, v rámci svého dalšího osobního rozvoje, věnuji studii grafologie na České grafologické komoře a meditaci. 

 • Kurzy: cyklus seminářů pro vedoucí pracovníky základních a středních škol
 • Motto: "Zvídavost je úrodnou půdou, z níž vyrůstá moudrost" 
Mgr. Karolina Kučíková

Mgr. Karolina Kučíková

Ředitelka

 • V Orangery působím od roku 2012

 

Vzdělání - po maturitě s vyznamenáním na Gymnáziu Trutnov jsem pokračovala ve studiu na Univerzitě Hradec Králové, Pedagogické fakultě, obor Učitelství pro první stupeň, specializace speciální pedagogika. Po promoci s vyznamenáním jsem odcestovala do Bostonu v USA, kde jsem v roce 2005 ukončila studia na MBCC ve Wellesley, Massachussetts v oboru Předškolní pedagogiky a získala titul "Associate degree in Science, Early Childhood Education, with honors", a  licenci "Lead Teacher" pro MŠ. Před návratem do ČR v roce 2008 jsem absolvovala TEFL kurz při Oxford Seminars pro výuku angličtiny jako druhého nebo cizího jazyka.

 

Praxe - V USA jsem získala cenné zkušenosti s výukou v předškolních zařízeních vzdělávacího programu  “Začít Spolu” a také při výchově dětí v rodinách. V Orangery jsem dva roky vedla afterclub - anglickou družinu pro děti školního věku. Po mateřské dovolené jsem tři roky učila ve třídě dráčků, kde jsem pracovala s Metodou dobrého startu a NTC metodou. Další tři roky jsem vedla předškolní anglickou třídu - delfínky a byla a pozici zástupkyně ředitelky. Supervizuji anglický program školky a od dubna 2020 jsem zastupující ředitelkou školky.

 

Kurzy:  2015/16Metoda  NTC I-III Mensa

2018 Metoda “Dobrý začátek” Schola Empirica

2019 Interkulturní komunikace a začleňovánídětí s OMJ v MŠ

Leváctví, zkřížená lateralita a nevyhraněná lateralita u dětí v MŠ a 1.stupni ZŠ

2020-2022 Kurz pro ředitele

 

Motto: „Learning by doing“ – John Dewey

Bc. Kateřina Stejskal

Bc. Kateřina Stejskal

Asistentka kanceláře


 • V Orangery jsem působila od května 2012 do května 2016 jako pedagog ve třídě Tygříků.
 • Od září 2016 jsem asistentkou kanceláře pro základní i mateřskou školu. Tato práce mě velice naplňuje, zaměřuji se na dotační programy a vazbu Orangery se společností.

 

Vzdělání : Studovala jsem střední pedagogickou školu v Litoměřicích a poté jsem ji dokončila v Praze. Během studia jsem se zaměřovala na speciální pedagogiku a tímto směrem jsem se vydala i na vysokou školu. V červnu 2014 jsem úspěšně absolvovala Univerzitu Jana Amose Komenského a získala jsem titul bakalář v oboru speciální pedagogika. Má bakalářská práce byla zaměřená na logopedické vady u dětí předškolního věku.

 Praxe : Po čtyři roky jsem v Orangery pracovala jako pedagog v české třídě tygříků. Od roku 2016 jsem na pozici asistentky kanceláře pro základní i mateřskou školu. Tato práce mě velice naplňuje, zaměřuji se na dotační programy a vazbu Orangery se společností.

Mám dvě děti, staršího syna Jindřich a mladší dceru Barboru, se kterými se snažím trávit co nejvíce času. Rádi cestujeme a poznáváme nová místa. Mezi mé zájmy patří četba, turistika, vzdělávání. Mám vřelý vztah jak k dětem, tak ke zvířatům.

 

Motto: „Chovej se k lidem tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě“

Mgr. Martina Drašarová

Mgr. Martina Drašarová

Třídní učitelka: Dolphins

 • Do Orangery jsem nastoupila 1.9. 2021 jako třídní učitelka předškoláků - delfínků 

VZDĚLÁNÍ: Vystudovala jsem andragogiku a absolvovala jsem též kurz asistenta pedagoga

Praxe – minulý školní rok jsem pracovala jako asistentka pedagoga v ZŠ, dříve jsem se věnovala profesní dráze tanečnice především v muzikálech. Jako lektorka tance jsem organizovala a vedla taneční tábory, soutěže a lekce, angažovala jsem se jako porotkyně tanečních soutěží. S dětmi pracuji celý svůj život a tato práce mě velmi nabíjí. Mám pětiletého syna.
Keith Martin

Keith Martin

Učitel: Dragons

 • V Orangery působím od roku 2019.

Vzdělání: Učitelství humanitních věd a historie pro ZŠ jsem vystudoval na univerzitě v Dublinu.

 

Pocházím z Irska. Dokážu, ale mluvit i s britským přízvukem Zkušenosti s výukou jsem získával na základních školách nejen v Irsku, ale také v Dánsku a na Seychelách, kde jsem několik let pobýval se svojí ženou, taktéž učitelkou. V Čechách jsem vyučoval humanitní vědy na Prague British International school.

Výuka angličtiny ve školce byla pro mě výzvou, nicméně jsem velmi rychle zjistil, že mohu i mladším dětem hravou formou rozšířit jazykové obzory. Předškolákům nejraději čtu příběhy, vařím s nimi nebo dělám pokusy .Ve volném čase hraju fotbal a potápím se.

 

Bc. Tiffany McDaniel

Bc. Tiffany McDaniel

Rodilí mluvčí ve třídě Dolphins

 • V Orangery působím od roku 2021

Vzdělání – získala jsem bakalářský titul v oboru vzdělávání a výuky španělštiny a angličtiny jako druhého jazyka na Univerzitě v Kansasu, USA 

 

Praxe – poslední dva roky jsem pracovala jako učitelka angličtiny pro VIP kid on-line, současně jako učitelka angličtiny na základní škole ve Španělsku a Albánii. S dětmi nejraději zpívám a hraji pohybové hry.

 

 

 


Mgr. Jana Krajčovičová

Mgr. Jana Krajčovičová

Učitelka: Dragons

 • V Orangery působím od roku 2020

 

Vzdělání: vystudovala jsem střední pedagogickou školu a učitelství v oboru angličtina a literatura

Od malička jsem toužila po práci s dětmi. Na dva roky jsem si “odskočila” na jazykový pobyt do Anglie, což mě velmi lákalo. A i když jsem se pak odsud vrátila do kanceláře, zase mě osud odvál do školství.

 

Praxe: učitelka v mateřské školy, učitelka na základní škole předměty angličtina a literatura

 

Vždy mě to táhlo k menším dětem. Jsem vděčná za možnost pracovat v Orangery, je pro mě velmi motivující vzdělávat a sledovat růst našich nejmenších. Jsme prima tým! :)

 

Samantha Powel

Samantha Powel

Učitelka: 

               

 • V Orangery působím od roku 2021

Pocházím ze San Franciska, kde jsem získala bakalářské vzdělání v oboru komunikace a španělština a všichni mi říkají Sami.

V Praze žiji od roku 2019, v témže roce jsem získala TEFL certifikát. Od té doby pracuji jako učitelka angličtiny v mateřských a základních školách, učitelka soukromých lekcí angličtiny či vedoucí anglických táborů.

V Orangery působím od března 2021 jako učitelka delfínků a tygříků, od září nastupuji do anglické třídy dráčků. S dětmi ráda zpívám a hraji akční hry, učím je kromě angličtiny i španělštinu.

Bc. Adéla Frišová

Bc. Adéla Frišová

Učitelka: Ladybirds

 • V Orangery působím od roku 2021

Vzdělání: Po ukončení gymnázia v Ledči nad Sázavou jsem vystudovala obor psychologie v tureckém Istanbulu. Od září 2021 začínám studovat obor předškolní pedagogiky

Praxe: Po gymnáziu jsem absolvovala rok v Londýně jako au-pair, v Istanbulu jsem během studia vyučovala angličtinu děti i dospělé. Po návratu do ČR jsem pracovala jako osobní psychoterapeut a pracovník pečovatelské služby. Od května 2021 vypomáhám v Orangery, od září povedu anglickou třídu berušek jako třídní učitelka.

Danielle Engberg

Danielle Engberg

Učitelka: Ladybirds

 

 • V Orangery působím od srpna 2020

Vzdělání: Jsem vystudovaná vedoucí dětí a mládeže a mám certifikát pro výuku anglického jazyka.

 

Pocházím ze Švédska, kde jsem získala mnoho pracovních zkušeností s dětmi a jejich vzděláváním.  Většinou jsem pracovala v jeslích a mateřských školách, ale také s dětmi do 14ti let věku. Během svého dospívání a studia jsem se věnovala jako dobrovolník vedení dětí při jejich odpoledních a víkendových mimoškolních aktivitách. Výuka je moje vášeň a vidět děti se učit a prospívat je skvělý pocit. Jsem velice nadšená, že mohu pracovat v této mateřské škole.

Eliška Pošíková

Eliška Pošíková

Třídní učitelka: Žirafky

 

 • V Orangery působím od roku 2018

Vzdělání: Vystudovala jsem obor předškolní a mimoškolní pedagogika na pedagogické škole Mills v Čelákovicích. Předtím jsem maturovala ze střední obchodní školy. Mezi studiem jsem vycestovala do Velké Británie, kde jsem absolvovala kurzy angličtiny na Oxford Intenational School.

 

Praxe: Čtvrtým rokem učím v mateřské škole žirafky a tygříky. Práce s dětmi je mi velmi blízká a moc mě baví. Ve svém volném čase ráda sportuji a zajímám se o zdravý životní styl a ráda cestuji. V minulosti jsem závodně tancovala, a proto mě nejvíce baví pohybové aktivity s dětmi. 

 

 

 

 

Aleksandra Papič

Aleksandra Papič

Učitelka: Žirafky

 • Do Orangery jsem nastoupila v létě jako učitelka českého letního programu. Od 1.9. 2021 budu třídní učitelkou těch nejmladších - žirafek.

 

Vzdělání: Vystudovala jsem předškolní a mimoškolní pedagogiku.

Praxe - Mám tříletou praxi v mateřské škole a dětské skupině. Vedla jsem též kroužek zpěvu a sportovních her. S dětmi nejraději zpívám a hraji hry. Práce učitelky je pro mě posláním, moc mě baví a naplňuje. Ve svém volném čase ráda sportuji, chodím do divadla a za kulturou.

Kurzy – Kurz chůvy, Předmatematická představivost, Dítě se speciálními potřebami, Péče o hyperaktivní děti , Práce s heterogenní skupinou

Motto – Respektovat a být respektován

Barbora Novotná

Barbora Novotná

Suplující učitelka

 • V září 2020 jsem nastoupila do Orangery na praxi při studiu, od té doby ve školce vypomáhám, když je potřeba.

Vzdělání - Vystudovala jsem obchodní akademii, teď pokračuji na vyšší odborné škole pedagogické v Dejvicích

Praxe – v minulosti jsem vypomáhala v DDM, DD a jako vedoucí na dětských táborech. Hraji na ukulele a klavír. S dětmi nejraději tvořím a sportuji – závodně jsem hrála volejbal.

Motto – Mít rád, co děláš, znamená být šťastný

Lenka Macurová

Lenka Macurová

Suplující učitel


 • V září 2021 jsem nastoupila do ZŠ Orangery jako družinářka a současně jako suplující učitelka v MŠ.

Vzdělání - Vystudovala jsem předškolní a mimoškolní pedagogiku na střední pedagogické škole, maturitu mám i z Obchodní akademie.

Praxe – Minulý školní rok jsem pracovala v mateřské škole jako asistentka pedagoga. Jsem matkou tří dětí, během jejich výchovy a vzdělávání jsem se rozhodla pro změnu profese a studium pedagogiky. Práce s dětmi mě velmi naplňuje.

Kurzy – Malá digitální univerzita, Základy Hejného metody v před matematickém vzdělávání, Jóga s dětmi.

Motto – Ve svých dětech žijeme dál - Euripides

DiS. Zuzana Bučková

DiS. Zuzana Bučková

Lektorka taneční přípravky

 • V Orangery působím od roku 2020

Jsem absolventkou taneční konzervatoře. Působila jsem v divadlech na Slovensku i v Čechách jako tanečnice. Práci s dětmi se věnuji již mnoho let. Pracovala jsem v domě dětí a mládeže jako pedagog a vedoucí hudebně pohybového oddělení, jako vychovatelka ve školní družině. O letních prázdninách jsem jezdila na letní dětské tábory jako vedoucí. Pracuji jako baletní pedagog TJSK Prague oddíl Moderní gymnastika. Ve školce vedu taneční přípravku, kde budeme s dětmi tančit a učit se základy moderní gymnastiky.