Anglická školka Orangery Orangery Park
725 759 700
724 988 483 jesličky
602 662 889 školka

Náš tým

Ing. Romana Falge Vondalová

Ing. Romana Falge Vondalová

Majitelka

Po ukončení inženýrského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze jsem se věnovala podnika-telských aktivitám. V roce 2003 jsem nastoupila na 5-ti letý výcvik v komunitní a skupinové psy-choterapii pod záštitou České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti J.E. Pur-kyně.

Tato zkušenost pro mě byla velikým přínosem a nasměrovala můj život novým směrem.

V roce 2008 jsem se s nadšením pustila do projektu zrekonstruování Orangerie v prostorách zámec-kého parku Dolních Počernic. Téhož roku zde byla otevřela anglická mateřská škola Orangery.

Vedení mateřské školy a práce s dětmi a jejich rodiči pro mě byla velikým přínosem. Z toho dů-vodu jsem se s radostí pouštěla i do dalších projektů a aktivit spojených s mateřskou školou.

Po otevření 4 tříd předškolního vzdělávání jsme se chtěli věnovat i dětem, kteří již nastoupili do zá-kladních škol. Roku 2010 byl otevřen AfterClub pro školáky, kteří dříve navštěvovali naši mateř-skou školu, či se rozhodli připojit k naší výuce angličtiny s rodilým mluvčím.

V roce 2012 jsme slavnostně také otevřeli naší druhou anglickou mateškou školu OrangeryPark v zázemí parku Stromovky, v pražských Dejvicích.

V současné době mě velice naplňuje být součástí kolektivu, který se podílí na každodenní práci s dětmi a pozoruje jejich vývoj. Ve svém volném čase, se v rámci svého dalšího osobního rozvoje, věnuji studii grafologie na České grafologické komoře.

Bc. Soňa Lorencová

Bc. Soňa Lorencová

ředitelka

V Orangery působím od září 2009.

Jmenuji se Soňa Lorencová. Narodila jsem se v Jablonci nad Nisou. Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu Johanna Heinricha Pestalozziho zaměřenou na výchovnou a humanitární činnost. V červnu 2014 jsem si doplnila kvalifikaci o maturitu z předškolní pedagogiky. Získala jsem bakalářský titul studiem Předškolní pedagogiky na Univerzitě Karlově v Praze . Mou specializací byla dramatická výchova. Po maturitě jsem zahájila svou pracovní činnost v mateřské škole. Ujistila jsem se, že toto je zaměstnání, ve kterém se mohu plně realizovat. Prošla jsem různými vzdělávacími kurzy zaměřenými na předškolní pedagogiku a také jsem absolovovala kurz první pomoci pro zdravotníky dětských zotavovacích akcí, v roce 2016 jsem rozšířila svou odbornou kvalifikaci kurzem Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení. V mateřské škole Orangery působím od září 2009, v současné době na pozici ředitelky.

Mgr. Diana Vránová

Mgr. Diana Vránová

Ladybirds

V Orangery působím od září 2009 - v současné době na mateřské dovolené

Jmenuji se Diana Vránová. Narodila jsem se v Praze. Vystudovala jsem střední školu sociálně-právní, ale stále častěji jsem se utvrzovala v myšlence, že práce s dětmi pro mě bude ta nejlepší cesta mého života. Šla jsem tedy studovat Univerzitu Jana Amose Komenského katedru speciální pedagogiky tříletý bakalářský program (zaměření se na oblast  etopedie). V průběhu této doby  jsem prošla několika diagnostickými ústavy, mateřskými i základními školami. Měla jsem také možnost pracovat s integrovanými  handicapovanými lidmi.  Na konci tohoto studia jsem pokračovala ve vzdělávání se na katedře speciální pedagogiky ve dvouletém magisterském programu. Tento program byl zaměřen na oblast předškolní i školní pedagogiky prvního stupně, dále na výchovnou, poradenskou a diagnostickou činnost.

Práce s dětmi mně velmi naplňuje a díky našim nejmenším si uvědomuji jak je důležité porozumění, tolerance, splynutí s dětským světem a v neposlední řadě pocit bezpečí a jistoty. V Orangery provázím již od září 2008 nejmenší děti prvními krůčky.  Můj každodenní kontakt s nimi mně neustále nabíjí a dává sílu do dalších dnů.

Education: Learning development teacher, Speciální pedagogika UJAK v Praze

Experience: Preschool and elementary school teacher

Bc. Kateřina Stejskal

Bc. Kateřina Stejskal

Asistentka kanceláře

Jmenuji se Kateřina Stejskal. Narodila jsem se na severu Čech v Teplicích roku 1991. Studovala jsem střední pedagogickou školu v Litoměřicích a poté jsem ji dokončila v Praze. Během studia jsem se zaměřovala na speciální pedagogiku a tímto směrem jsem se vydala i na vysokou školu. V červnu 2014 jsem úspěšně absolvovala  Univerzitu Jana Amose Komenského a získala jsem titul bakalář v oboru speciální pedagogika. Má bakalářská práce byla zaměřená na logopedické vady u dětí předškolního věku.

Mezi mé zájmy patří četba, turistika, vzdělávání. Mám vřelý vrtah jak k dětem, tak ke zvířatům.

V Orangery jsem působila od května 2012 do května 2016 jako pedagog ve třídě Tygříků.

Od prosince 2016 jsem asistentkou kanceláře.

Karen Gonzales

Karen Gonzales

Dragons

Jmenuji se Karen Gonzalez a jsem bilingvální mluvčí z Floridy, USA. S dětmi
předškolního věku mám mnohaleté pedagogické zkušenosti.
Pracovala jsem jako učitelka ve školce- kindergarten a také jako učitelka
angličtiny v rodném Mexiku. Mou pedagogickou kariéru obohatila  práce chůvy
 v Evropě - v Holandsku a Velké Británii. Dětem jsem zajišťovala denní program
společně s výukou angličtiny či španělštiny.
Mezi mé zájmy patří kromě práce s dětmi a cestování také design oblečení a
proto jsem vystudovala Fashion Design. V současné době dálkově studuji obor
Psychologie, kde plánuji získat bakalářský titul. Na jaře 2016 jsem v Praze
 absolvovala kurz pro výuku anglického jazyka a získala certifikát TEFL.
Jsem velmi vstřícná a kreativní, s dětmi ráda zpívám a tvořím. Ve volném čase
se věnuji kresbě, vaření a čtení.

Elizabeth McNamara

Elizabeth McNamara

Ladybirds

Narodila jsem se v New Hampshire, USA. V New Hampshire jsem také absolvovala bakalářské studium oboru Angličtina a Španělština, ve specializaci psychologie a ženská studia. V Praze jsem na jaře 2016 získala TEFL certifikát pro výuku angličtiny jako cizího

jazyka společně s YLT certifikátem pro výuku nejmladších studentů.

S dětmi jsem v USA pracovala jako plavecká instruktorka a záchranářka ve vodním parku a jako softball koučka. V ČR jsem získala cenné zkušenosti výukou soukromých lekcí angličtiny.

Ráda cestuji, vařím a sportuji. Miluji plážové sporty i túry po horách.

Ryan Popper

Ryan Popper

Dragons

Pocházím ze Severní Karolíny v USA. Tam jsem také studoval politické vědy a získal bakalářský titul.  V rámci studia jsem pobýval po dobu šesti měsíců na stáži na USAC v Praze. V Praze jsem také získal TEFL certifikát. 


Mezi mé pracovní zkušenosti patří soukromá výuka AJ jak privátně tak skupinově ve firmách. Také jsem v USA pracoval jako babysitter. 
Rád hraji basketball a fotbal, cestuji a čtu.
Šárka Smetanová

Šárka Smetanová

Tygříci

Vystudovala jsem Gymnázium a střední odbornou školu pedagogickou Čáslav. Můj obor byl Předškolní a mimoškolní pedagogika. V současné době pokračuji ve studiu na vysoké škole a to speciální pedagogiky – vychovatelství. Při studiu na střední škole jsem absolvovala velké množství praxí v mateřských školách různého zaměření. Hlídala jsem děti ve věku jednoho do pěti let. Hraji na klavír, flétnu a kytaru. Věnovala jsem se sborovému i sólovému zpěvu. Ráda vyrábím věci z Fimo hmoty, cvičím aerobik a také kreslím.

Barbora Kvapilová

Barbora Kvapilová

Ladybirds, jazykové kurzy

Pocházím z Neratovic. V červnu jsem absolvovala gymnázium v Praze.  Od září se věnuji studiu anglického jazyka na Institutu jazykového vzdělávání. Práce s dětmi mě velice baví a věnuji se jim již delší dobu. Vypomáhala jsem ve školní družině v Neratovicích. Pro svou školní praxi jsem si vybrala Pedagogicko-psychologickou poradnu. Po škole hlídám děti různého věku. Suplovala jsem také při vedení kroužku Angličtina pro nejmenší.

Kristýna Janků

Kristýna Janků

Jesličky

Jmenuji se Kristýna Janků, narodila jsem se v Kladně. Po úspěšném složení maturitní zkoušky jsem se přestěhovala do Prahy. Nastoupila jsem zde do MŠ na Střížkově. Ve školce jsem strávila dva roky a získala bohaté zkušenosti a velkou zálibu v dětech a v práci s nimi. Moje další praxe byla  v MŠ a jeslích na Karlově náměstí. Jako au-pair jsem odjela do Itálie, kde jsem měla na starosti čtyřletého chlapce. Více jak 5 rokem se věnuji hlídání dětí v rodinách. Na hlídání mě nejvíc baví, že každá rodina je jiná. Ráda s dětmi chodím ven a baví mě vyrábění s nimi.

Mezi moje záliby patří cestování a různé výlety, brusle a kolo, posezení s přáteli, knížky, filmy a dobré jídlo. Absolvovala jsem kurz „chůva do zahájení povinné školní docházky“. Momentálně studuji VOŠ obor – předškolní a mimoškolní pedagogiky v Praze.

Dita Šimáčková

Dita Šimáčková

Suplující učitelka, Tygříci

Dita vystudovala Vyšší odbornou školu sociální a pedagogickou, kde získala titul DiS. v oboru sociální pedagogika. Po maturitě na gymnáziu absolvovala roční studium anglického jazyka, které zakončila státní zkouškou. Své vzdělání si nadále doplňuje na různých kurzech. Mimo jiné se účastnila těchto kurzů: Výuka angličtiny hravou formou, Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku (prof. Heyrovská), Multikulturní vzdělávaní (CUNI), Stimulační program Maxík pro děti předškolního věku (Mgr. Bubeníčková). 

Působila v několika předškolních zařízeních soukromého typu, učila anglický jazk děti ve věku 3 - 12 let a věnovala se také jeho výuce u dospělých. Mezi její záliby patí jezdectví, snowboarding, angličtina, čtení a filmy.

Jana Severová

Jana Severová

Jmenuji se Jana Severová a od dětství žiji v Dolních Počernicích.

Jsem vyučenou kuchařkou, ačkoliv jsem se tomuto povolání nikdy nevěnovala. Po mateřské dovolené se dvěma syny jsem několik let pracovala v dolnopočernickém penzionu Alča.

Jsem zasloužilou babičkou a kromě vaření a starosti o domácnost se ráda věnuji také sportu (cyklistika, rotoped…) a pletení.

V Orangery pracuji již od září 2009 a starám se dětem o čistotu školky a plná bříška. Mám velmi ráda každodenní setkávání s dětmi a jejich rodiči. Práce ve školce je pro mě velkým potěšením a přísunem energie a humoru i v těch náročnějších dnech.

Hanka Weiserová

Hanka Weiserová

Jesličky

Jmenuji se Hanka Weiserová, narodila jsem se v Zábřeze na Moravě v roce 1989, ale od svých 5 let žiji v Praze, kde jsem také absolvovala všeobecné gymnázium a dále magisterské studium na Filosofické fakultě Karlovy univerzity obor Čeština v komunikaci neslyšících, v současné době studuji dálkově Speciální předškolní pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého. 

Přestože pedagogika nebyla má první studijní volba, pracuji s těmi nejmenšími už od střední školy jako vedoucí na táborech, atletického kroužku či chůva a v poslední řadě také asistentka pedagoga – tlumočnice znakového jazyk a učitelka. Tím se kruh uzavřel a já už vím, co mě baví nejvíce a věnuji se práci s dětmi naplno.

Ve volném čase ráda něco tvořím, peču, běhám či cestuji.

Blanka Tichá

Blanka Tichá

Jesličky

Jmenuji se Blanka Tichá a narodila jsem se v Praze. Po ukončení studia v oboru oděvní tvorby jsem pracovala v několika pražských buticích. Mezi jinými také jako vedoucí butiku Comtessa, Jackpot. Ve volném čase jsem se věnovala vlastní tvorbě a šití.

Po narození syna jsem začala pracovat jako podnikatelka v oboru péče o děti a domácnost se zaměřením na zdravé stravování = zdravý vývoj dítěte a ekologii domácnosti. Této činnosti jsem se věnovala déle než 15 let. Nyní pracuji jako zde a velmi ráda uplatním své dlouholeté zkušenosti, lásku a péči o to nejcennější co  člověk v životě má a tím jsou naše děti …

Ve volném čase se nadále věnuji navrhování a šití, četbě, pilates a také v neposlední řadě přípravě zdravé stravy, neboť velmi ráda vařím a peču. Stále se snažím prohlubovat si své znalosti v oborech a ekologie, domácnosti a alternativní způsoby léčby nemoci zejména se zaměřením na stravu.

Denisa Průšová

Denisa Průšová

kjuiohjn

Mgr. Zuzana Nevědělová

Mgr. Zuzana Nevědělová

Výchovný poradce

 

V Orangery působím od července 2014 

Pocházím z Humenného. V Prešově jsem vystudovala univerzitu, na které jsem získala magisterský titul v oboru Anglický jazyk a literatura a Občanská výchova. V rámci studia jsem absolvovala praxe a stáže na různých typech a stupních škol.

Jsem kreativní, dynamická a hravá, a proto moc ráda pracuji s dětmi. Ráda s nimi vymýšlím různé hry a divadelní aktivity.

Mezi mé záliby patří divadlo (i aktivně), sporty, četba a cestování.

Jsem si vědoma náročnosti a zodpovědnosti práce s dětmi, ale vím, že při jejím zodpovědném odvedení mi přináší pocity radosti a naplnění.