Anglická školka Orangery
602 662 887 ředitelka

Projekty

Mateřská škola Orangery je zapojená v projektech 

 

Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v Mateřské škole Orangery II  (CZ.07.4.68 / 0.0 / 0.0 / 19_071 / 0001639), 

Realizace projektu: 1.12.2020 - 31.12.202

 • Dvojjazyčný školní asistent
 • Projektová výuka
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách
 • Komunitně osvětová setkávání


 

Šablony III pro MŠ Orangery (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018523)   

Realizace: 1.9.2020-31.8.2021

 • Chůva
 • Projektový den

 

Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v Mateřské škole Orangery  (CZ.07.4.68 / 0,0 / 0,0 / 18_066 / 0001533), 

Realizace projektu: 1.10.2019 - 31.12.2021

 • Dvojjazyčný školní asistent
 • Projektová výuka
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách
 • Komunitně osvětová setkávání

Proběhlá projektová výuka

 • Canisterapie v MŠ 21.1.2020
 • Jak se peče chleba 10. a 11. 3.2020
 • Malá technická univerzita - Stavitel města 1. a 2. 12.2020
 • Arktida a Antarktida 26. a 27. 1. 2021
 • Malá technická univerzita - Malý inženýr
 • Malá technická univerzita - Malý architekt

 

Komunitně osvětové setkání

31.1.2020 Nový Čínský rok 

30.9.2021 Food festival

 

Školohraní

 • Předškolní třídy - tygříci a dělníci pracující během školního roku na projektu Školohraní s prvňáčky ZŠ Oranžerie.
 • Projekt zahrnuje setkávání při různých činnostech - jako společné pečení perníčků před Vánoci, čtení a práci s příběhy v rámci měsíce knihy, sportovní den nebo výtvarné projekty.

 

 

 

 

Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v Mateřské škole Orangery (CZ.07.4.68 / 0,0 / 0,0 / 19_071 / 0001639)
Realizace projektu: 1.1.2022 - 31.12.2022

 • Dvojjazyčný asistent pedagoga
 • Projektová výuka
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách
 • Komunitně osvětová setkávání 
 • Dvojjazyčný asistent pedagoga- pracuje ve všech třídách s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Zapojuje je do kolektivu a upevňuje jejich pozici ve skupině. Mluví s dětmi anglicky a dovysvětluje jim probíranou látku, pojmy... Dle aktuální situace, jaké dítě zrovna dopomoc potřebuje.
 • Projektová výuka - je zaměřena především na multikulturní výchovu dětí. Spolupracujeme s organizací InBáze a oni nám se svými odborníky představují programy Bedýnky příběhů- zaměřené vždy na danou zemi. Jde o dvojjazyčný program, doplněný praktickou částí zpěvem, výtvarnou činností...
 • -dále je projektová výuka zaměřena na poznávání okolí školky, místa kde děti bydlí a vzdělávají se. Jezdí k nám malá technická univerzita a děti mají dopolední projektovou výuku s teoretickou a praktickou částí za přítomnosti odborníků.
 • - dále spolupracujeme s Oázou, což je kulturně, informačně, vzdělávací centrum v Dolních Počernicích. Navštívili jsme jejich program Historie pošty 
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách - Oslava dne maminek, kdy mají maminky soutěž o nejlepší koláč a degustaci vín z celého světa, Oslava dne tatínků, kdy tatínci plní s dětmi sportovní úkoly a jako hosta máme pana Primoše Škerjance, který s cateringem Foood Adventure zajišťuje slovinské a chorvatské speciality.
 • Komunitně osvětová setkávání - Africký den, Španělský den a Skotský den. Kdy naši rodilý mluvčí seznamují děti a rodiče ze svých kmenových tříd se svou kulturou, tancem, jídlem, tradicemi...


 

„Šablony pro MŠ Orangery“ (CZ.02.3.68 / 0,0 / 0,0 / 16_023 / 0002194)
Realizace projektu: 1.9.2016 - 31.8.2018

Díky které můžeme realizovat:

 • Personální podpora - chůva k 2letým dětem
 • Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
 • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol (stáž)

 

„Multikulturní vzdělávání v Oranžérii“ (CZ.07.4.68 / 0,0 / 0,0 / 17_045 / 0000860)
Realizace projektu: 1.4.2018 - 31.8.2021
Díky tomu může být realizována

 • Dvojjazyčného školního asistenta, který je oporou dětem s odlišným mateřským jazykem
 • Stáž v zahraničí pro pedagogické pracovníky
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách
 • Komunitně osvětové setkávání za pomoc odborníka

 

 

 

 

 

 

„Šablony pro MŠ Orangery II" (CZ.02.3.68 / 0,0 / 0,0 / 18_064 / 0009699)

Realizace projektu: 1.9.2018 - 31.8.2020
Díky tomu můžete realizovat

 • Personální podpora - chůva k 2letým dětem
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

 

-->