Anglická školka Orangery
602 662 887 ředitelka

Anglické třídy

 

Nabízíme vám 3 třídy pro děti ve věku 2-6 let.

Třídy malého kolektivu dětí pod odborným vedením vysokoškolsky vzdělaných pedagogů, které vám zaručí kvalitní předškolní přípravu s celostním rozvojem osobnosti vašeho dítěte.

Přednosti těchto tříd:

  • Flexibilní docházka
  • Ranní kruh v českém jazyce jako příprava pro výuku v ČJ na základní škole
  • Lekce angličtiny hravou formou (gramatika, slovní zásoba, komunikační schopnosti)
  • Venkovní aktivity jako přirozená součást denního programu
  • Volba denních aktivit dle týdenních tematických plánů, které mají logickou návaznost (rozumová výchova, výtvarná, hudební, dramatická, řečová, tělesná výchova…)
  • Odpolední program je rozdělen do zájmových kroužků: vaření, tvořivý kroužek, logopedie, tanečky, sportovní hry, píditelé

 

-->