Anglická školka Orangery
602 662 887 ředitelka

ZÁPIS 2023-2024

 

Zápisy pro školní rok 2023/2024 proběhnou v termínu 2.5.-15.5.2023

Konkrétní termín a čas je na individuální domluvě s paní ředitelkou na reditelka-ms@orangery.cz či na tel.602 662 887

Děti jsou přijímány po celý školní rok, ovšem jen do naplnění kapacity

Příjímáme i děti od 2,5 let, které jsou bez plen

Den otevřených dveří probíhá formou setkání rodičů s vedením školky

Přednostně budou přijímány děti, které splňují tato kritéria:

  • Dítě přechází z jeslí OrangeryPark, o.s.
  • Dítě, jehož sourozenec v době zápisu navštěvuje jesle, MŠ nebo ZŠ Orangery, s.r.o.
  • Dítě, jenž bude mít v MŠ celodenní docházku

 

O přijetí nerozhoduje bydliště žáka, náboženská či kulturní příslušnost, zdravotní handicap ani úroveň znalosti anglického jazyka.

Rozhodnutí o přijetí schvalují jednatelka a ředitelka školy.

 

Pokyny k zápisu:

Zákonný zástupce dodá vyplněnou žádost o přijetí, evidenční list s potvrzením od lékaře o splnění řádného očkování. Doklad o řádném očkování dle očkovacího kalendáře nemusí předkládat zákonný zástupce dítěte, které před začátkem školního roku dovrší pěti let.

Zákonný zástupce podepíše souhlas o ochranně osobních údajů, přihlášku ke stravování a uzavře s Mateřskou školou závaznou smlouvu  o podmínkách a úhradě vzdělávání dle platného ceníku na webových stránkách www.orangery.cz

 

-->