Anglická školka Orangery Orangery Park
725 759 700
724 988 483 jesličky
602 662 889 školka

Roční program

Stanovený plán anglické třídy Berušky

Náš hlavní cíl nelze zredukovat na jeden jediný. Je zde několik podnětů, které se snažíme rozvíjet a směřovat správnou cestou. V prvotní řadě je pro nás důležitá spokojenost dětí a jejich správný přirozený vývoj v daném prostředí.

Je zde velká snaha o těsné spojení dítěte s anglickým jazykem v co nejpřirozenější formě. Dále se zaměřujeme na rozvoj jemné/ hrubé motoriky za pomoci oblíbených her. Předem připravené lekce jsou stanoveny na každý týden a odpovídají věku a schopnostem každého dítěte s přihlédnutím k jeho individualitě. Výuka může být za příznivých podmínek realizována v prostředí ZÁMECKÉHO PARKU, který patří mezi nejkrásnější oblasti v kraji.

Obsah výuky

  • Komunikace probíhá v anglickém jazyce
  • Výuka je těsně spojená s daným tématem na každý týden
  • Rozvoj jemné/hrubé motoriky za pomoci oblíbených her
  • Učení se stále nových anglických slov a písní
  • Učení se řešení situací v kolektivu a navázání nových vztahů s vrstevníky
  • Rozvoj samostatnosti dítěte
  • Učení se novým hrám osvojující pozici v kolektivu
  • Učení se respektu k sobě i druhým
  • Snaha o kladné přivzetí přirozené autority, vrstevníků, rolí

 

Měsíční témata

 

Září – Kluci, holky jdeme do školky

Říjen – Co vykouzlí podzim

Listopad – Máme rádi naši zem

Prosinec – Těšíme se na Vánoce

Leden – Bude zima, bude mráz

Únor – Ten umí to a ten zas tohle

Březen –  Z pohádky do pohádky

Duben – Šel zahradník do zahrady

Květen – Máme rádi zvířata

Červen – Letem světem