Roční program

Stanovený plán anglické třídy Berušky

Náš hlavní cíl nelze zredukovat na jeden jediný. Je zde několik podnětů, které se snažíme rozvíjet a směřovat správnou cestou. V prvotní řadě je pro nás důležitá spokojenost dětí a jejich správný přirozený vývoj v daném prostředí.

Je zde velká snaha o těsné spojení dítěte s anglickým jazykem v co nejpřirozenější formě. Dále se zaměřujeme na rozvoj jemné/ hrubé motoriky za pomoci oblíbených her. Předem připravené lekce jsou stanoveny na každý týden a odpovídají věku a schopnostem každého dítěte s přihlédnutím k jeho individualitě. Výuka může být za příznivých podmínek realizována v prostředí ZÁMECKÉHO PARKU, který patří mezi nejkrásnější oblasti v kraji.

Obsah výuky

  • Komunikace probíhá v anglickém jazyce
  • Výuka je těsně spojená s daným tématem na každý týden
  • Rozvoj jemné/hrubé motoriky za pomoci oblíbených her
  • Učení se stále nových anglických slov a písní
  • Učení se řešení situací v kolektivu a navázání nových vztahů s vrstevníky
  • Rozvoj samostatnosti dítěte
  • Učení se novým hrám osvojující pozici v kolektivu
  • Učení se respektu k sobě i druhým
  • Snaha o kladné přivzetí přirozené autority, vrstevníků, rolí

 

Měsíční témata

 

Září – Kluci, holky jdeme do školky

Říjen – Co vykouzlí podzim

Listopad – Máme rádi naši zem

Prosinec – Těšíme se na Vánoce

Leden – Bude zima, bude mráz

Únor – Ten umí to a ten zas tohle

Březen –  Z pohádky do pohádky

Duben – Šel zahradník do zahrady

Květen – Máme rádi zvířata

Červen – Letem světem

Facebook