Anglická školka Orangery Orangery Park
725 759 700
724 988 483 jesličky
602 662 889 školka

Daily schedule

8-8:30 Volná hra

8:30 -9:00 Komunikační kruh

9:00 -9:15 Hygiena a svačina

9:15 -9:45 Centra

9:45 -10:00 Reflektivní kruh a relaxace

10:00 -10:40 Angličtina

10:40-12:00 Relaxace – pobyt venku

12:00-12:30 Oběd

12:30 -13:00 Předškolní příprava

13:00 -14:00 Relaxace

14:00 -15:00 Kroužek

15:00 -15:30 Svačina

15:30 -17:00 Volná hra