Anglická školka Orangery
602 662 887 ředitelka

Šablony IV Pro MŠ Orangery

Šablony IV Pro MŠ Orangery 

 

byl spolufinancován Evropskou unií. 

V rámci projektu Šablony IV pro MŠ Orangery financujeme personální podporu-školního asistenta. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Dále financujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Cíl projektu:  

 -Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením.

- Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy

 

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003977

 

-->