Anglická školka Orangery
602 662 887 ředitelka

Školní vzdělávací plán 2020/2021

 

Obsahová náplň tematických bloků:

Každý tematický blok se dělí na menší tematické celky a ty se dělí na menší tematické části:

Čas přátelství:

Kluci, holky, jdeme do školky (září)

- adaptace, seznámení se s kamarády, se školkou jejími zaměstnanci, navázání radostné atmosféry, vytváření pravidel společného soužití, seznámení se s vlastní značkou v MŠ, pravidla chování (pravidla ve třídě, bezpečnost na silnici apod.), seznamování s okolím MŠ – park, hřiště, pošta, obecní úřad, městská policie, základní školy

Co vykouzlí podzim (říjen)

- pozorování změn v přírodě (sběr podzimních plodů, pozorování opadávání listů ze stromů), vnímání změn barev v přírodě, opakování barev – hry s barvami, využití přírody a její ochrana, příprava zvířat na zimu, rozpoznání základních druhů ovoce a zeleniny, vitamíny v nich obsažené, základy zdravé výživy, výroba výrobků z nasbíraných plodů

 

Proměnlivost počasí a jeho vliv na člověka a svět (listopad)

- pozorování přírody v době pozdního podzimu, proměnlivost počasí a jeho nálady (déšť, mlha, chladný vítr, sníh,…), vliv počasí na člověka a svět, seznámení s částmi lidského těla, poznávání základních funkcí některých orgánů v lidském těle (starší děti), projekt putování lidským tělem, pravolevá orientace, nemoci – bacily, ochrana proti nemoci, otužování, zdravý životní styl.

Zimní čas našel si nás

Těšíme se na Vánoce.(prosinec)

- poznávání vánočních tradic a zvyků, vnímání atmosféry v okolí školky, pozorování a vyrábění vánoční výzdoby, pozorování chování lidí, pečení cukrový, čertování ve školce, učení se vánočních koled, akce pro rodiče: vánoční představení.

 

Bude zima, bude mráz. (leden)

- zimní i letní sporty, ve zdravém těle zdravý duch, zimní hry a radovánky, sněhuláci a sníh, vytváření otisků do sněhu,pozorování stop ve sněhu,získání základních poznatků o skupenství vody, koloběh vody, zvířátka v zimně (péče o ně), pozorování života ptáků v zimě – podílet se na přikrmování zvířat v zimě, vysvětlit dětem úlohu člověka při ochraně přírody a význam pomoci zvířatům v době, kdy ji potřebují

 

Čas knih a povolání:

Ten umí to a ten zas tohle (únor)

- zjišťování elementárních poznatků o různých povoláních, seznámení s IZS – základy první pomoci, jak se chovat, pokud jsem svědkem úrazu, nehody, návštěva knihovny, obecního úřadu, pošty, obchodu, stanice police, vyprávění o rodině (čím je maminka a tatínek), seznámení s tradicemi masopustu, dramatizace některých povolání, hry na obchod, poštu, nemocnici

 

Z pohádky do pohádky (březen)

 

- pohádky a bytosti v nich, rozlišování dobra a zla, seznámení s klasickými pohádkami, převyprávění pohádek, výroba divadla (loutky), převlékání se do kostýmů, stylizace do pohádkových postav, hraní divadelních představení

používání knih k získání informací (encyklopedie apod.), správné zacházení s knihou, návštěva knihovny, oblíbená kniha, příběh, hledání důležitých informací v příběhu, posloupnost příběhu, zkusit „napsat“ vlastní pohádku nebo příběh, seznámení s ilustracemi v knihách, vytvoření vlastní knihy s ilustracemi – hry na spisovatele,

- hnízdění ptáčků, zvířátka a jejich mláďata, pozorování hmyzu ve volné přírodě, povídání o domácích i exotických zvířatech a jejich užitku pro lidi, exotická zvířata v přirozeném prostředí, domácí zvířata – jejich obydlí, vybudování farmy ve třídě MŠ, hry na zvířátka (používání a seznamování se se zvuky zvířat „jak, kdo dělá“), hádanky se zvířátky, popletená zvířátka,

 

Čas na rodinu a přírodu

Šel zahradník do zahrady (duben)

- všímání si změn v přírodě, delší procházky do přírody – pozorování prvních jarních květin, návrat ptáků z teplých krajů, příprava přírody na jaro, příprava zahrádky k pěstování, sázení semínek a pozorování rostlin při růstu, základní druhy rostlin a stromů, seznámení se s rozdílem mezi stromy x keři, příprava na velikonoční pondělí, pozorování kvetoucích stromů, proměna květu v plod, ochrana Země – pochopení významu péče o životní prostředí, recyklace, vybudovat základy ekologického povědomí, čarodějnice -Filipojakubská noc

 

Já a má rodina (květen)

- získání poznatku o významu rodiny pro nás i naši společnost, rozebírání jednotlivých rolí v rodině a jejich postavení, vztahy se všemi generacemi v rodině, připomenutí dětských práv a povinností, bydlení – různá obydlí, rozdíl vesnice x město, získávání povědomí o tom, že na zemi žijí lidé zcela jinak než v České Republice, mají jiná obydlí, jiné rodiny, jinou barvu pleti, jak je důležité mít své místo, které obývám společně s těmi, které mám rád

- příprava na zahradní slavnost – oslava dne matek, výroba dárku pro maminku, sázení květin pro maminky

 

Čas putování a prázdnin

- program po dobu letních prázdnin se každý rok mění, v letošním školním roce plánujeme „Dobrodružné prázdniny inspirované knihou“

Letem světem (červen)

- dopravní prostředky – jejich rozdělení, využití, jak se správně chovat v dopravním prostředku, co dělat, pokud se ztratím, povídání o hlavním městě, výlety do Prahy, vesmír – seznámení s vesmírem, povídání o zajímavostech z vesmíru přiměřeně k věku dětí, těšení na prázdniny – námořníci, povídání o letním programu dětí – chystání na dovolenou, seznámení se s jinými zeměmi (může vycházet z vlastních zkušeností dětí),

 

-->