Anglická školka Orangery
602 662 887 ředitelka

BŘEZEN- DUBEN

Milí čtenáři,
S přicházejícím jarem nám rozkvetla i školka Orangery a v měsíci březnu si děti užívaly čas kultury. Do školky nás přijelo navštívit Dobře Naladěné Divadlo s jeho jarním příběhem, které si
spolu s dětmi ze školy užili i nejmenší děti z Jesliček Orangery. Chtěli bychom poděkovat Komunitnímu Centru- Jako Doma za poskytnuté prostory na Vernisáž Orangery, kde děti
ukázaly svůj výtvarný talent. Tradičně jsme si užili i zelený den sv. Patrika, kde se děti vydaly nastezku za pokladem a plnily různé úkoly, oblečené v zeleném. Děti si užily návštěvu knihoven a
čtení knih.
Příprava na Velikonoce byla letos velmi pestrá, děti navštívil velikonoční zajíček a hledal sevelikonoční poklad. Děti si ve školce upekly mazanec, beránka a díky velikonočnímu programu připravenému od centrum Oáza si děti vyzkoušely tradiční barvení vajíček pomocí okvětních
lístků a cibule! Před velikonoci si děti zažily barevný týden, kde se školka Orangery každý den převlékla do jiné barvy. Nechyběla nám ani tradiční noc s Andersenem, která byla na téma “jak krteček ke kalhotkám přišel” a děti strávily kouzelnou noc přespáním ve školce. V dubnu se naše nejstarší třídy účastinili projektového dnu, oragizovaného Malou Technickou Univerzitou, která uzároveň poskytla úžasný program všem třídám během dubna. Děti si vyzkoušely, jak se stát malým
architektem, stavitelem ve městě či jak řešit a hrát logické hry. Aby toho nebylo málo, děti se pobavily s program “zahrada na talíři” od společnosti AMPI. Na konci dubna k nám dorazil
čarodějnický rej a děti se definitivně rozloučily se zimními dny hozením moreny do řeky a pořádným čarodějnickým táborákem.

 

-->