Anglická školka Orangery
602 662 887 ředitelka

KVĚTEN-ČERVEN 2023

Milí čtenáři,

 

Jaro se nám v MŠ Orangery přehouplo ve slunečné léto a a opět bylo plné zážitků, které si děti naplno užily. V rozkvetlém květnu jsme slavili den maminek, kde nechyběli šťavnaté koláče a soutěžení o nejlepší pekařku MŠ a ZŠ orangery. Nezapomněli jsme ani na tatínky na den otců, kde si rodiče s dětmi zasoutěžili v různých zábavných aktivitách, tatínkové si opekli buřty a zchladili se dobrým pivem. Slavnosti se konaly v krásném počernickém parku u ZŠ Orangery, za možnost využití prostoru děkujeme. Velké poděkování také patří MUDR. Bočkovi, za přednášku pro rodiče o nemocnosti dětí. Naši nejmenší si užívali posledních ozdravných výjezdů do solné jeskyně a spolu s předškoláky se svezli školním autobusem do Toulcova dvora za poznáním zvířátek, kompostování a další. Předškolní třídy navštívila Malá Digitální Univerzita, která podporuje digitální vzdělávání dětí v MŠ bez monitorů. MŠ Orangery ve spolupráci se ZŠ Orangery jsou zapojeny do mezinárodního projektu sponzorovaného EU, HOPE4schools (Naděje pro školy). Cílem tohoto projektu je zlepšení celkového wellbeingu dětí,rodičů a zaměstnanců škol. Partneři z projektu vytvořili metodiku pro zaměstnance školy (učitele, vedoucí a poradce), která jim pomůže zavést celoškolní strategie wellbeingu. Další výsledek bude online knihovna účinných materiálů, které mohou učitelé využít ve třídě nebo online. Tím, že budou výsledky praktické a snadno proveditelné, splní potřeby škol. Partneři školám také poskytnou 14 osvědčených postupů a zkušeností z různých zemí pro celkovou spokojenost a pohodu ve školách. Léto je tady a my se těšíme na prázdninové tábory v MŠ, kde děti čeká šest týdnů zábavy, dobrodružství a her.

 

 

Bc. Adéla Frišová

 

-->