Anglická školka Orangery
602 662 887 ředitelka

LISTOPAD- POSINEC 2022

Podzim ve školce se nesl v duchu plném aktivit, zábavy a pohody. Podzimní listopadový měsíc začala MŠ Orangery uspáváním broučků na tradiční broučkiádě, doprovázené lampiónky a dětskými soutěžemi. Děti si užily výletění do solné jeskyně, národního muzea, výstavy Betlémů a výlet na výstavu ve Chvalském zámku. Když náhodou děti nejely za kulturou, přijela kultura do školky a to v podobě Divadélka Kůzle, které dětem přijelo zahrát pohádku o Cestě do Betléma. Návštěvu děti přivítaly i z Malé Technické Univerzity, která děti učila o architektuře a stavbě mostů pro nejmenší. Předvánoční atmosféru vytvořila MŠ Orangery na věncování pro rodiče s dětmi, kde si každý vytvořil adventní věnec. Děti rozzářily počernický gloriet svými kouzelnými vystoupeními na vánočních besídkách. MŠ Orangery ve spolupráci se ZŠ Orangery jsou zapojeny do mezinárodního projektu sponzorovaného EU, HOPE4schools (Naděje pro školy). Cílem tohoto projektu je zlepšení celkového wellbeingu dětí,rodičů a zaměstnanců škol. Projekt Hope4schools pracuje na užitečných výsledcích, které budou zajímavé pro zaměstnance škol, žáky a rodiče. Partneři z projektu vytvořili metodiku pro zaměstnance školy (učitele, vedoucí a poradce), která jim pomůže zavést celoškolní strategie wellbeingu. Další výsledek bude online knihovna účinných materiálů, které mohou učitelé využít ve třídě nebo online. Tím, že budou výsledky praktické a snadno proveditelné, splní potřeby škol. Partneři školám také poskytnou 14 osvědčených postupů a zkušeností z různých zemí pro celkovou spokojenost a pohodu ve školách.

Bc. Adéla Frišová

 

-->