Anglická školka Orangery
602 662 887 ředitelka

Režim dne
Daily schedule

 

7:00-8:30 Volná hra/Free Play

8:30 -9:00 Komunikační kruh/Communitycircle

9:00 -9:30 Hygiena a svačina/Snack

9:30 -11:00 Pobyt venku/Outside

11:00 -11:30 Angličtina/English

11:30 -12:00 Centra/Learningcenters

12:00-12:30 Oběd/Lunch

12:30 -12:55 Předškolní příprava/PreschoolPrep

13:00 -14:00 Relaxace/Quiet play

14:00 -14:30 Kroužek/Circle

14:30 -15:00 Svačina/Snack

15:00 -18:00 Volná hra venku/Free play outside