Anglická školka Orangery
602 662 887 ředitelka

Režim dne
Daily schedule

7:00 - 8:45 Příchod, volná hra (arrival time)

8:45- 9:30 Český program - denní zpravodajství, cvičení, písnička, tvoření.. (czech program - daily news, excercise, song, art..)

9:40 - 10:00 Svačina (snack)

10:00 - 10:30 Anglický program (english program)

10:30 - 12:00 Procházka (outside)

12:00 - 12:30 Oběd (lunch)

12:30 – 13:00 Předškolní příprava (Preschool prep)

13:00 - 14:00 Relaxační činnosti (quiet play)

14:00 – 14:30 Kroužek (circle)

14:30 - 15:00 Svačina (snack)

15:00 – 18:00 Volná hra venku (free play outside)

 

 

-->