Anglická školka Orangery
602 662 887 ředitelka

Režim dne
Daily schedule

 

7:00 – 9:00          Příchod dětí          

                             Volné hry a činnosti dětí

9:00 – 9:10          Ranní kruh, přivítání

9:10 – 9:25         Činnosti dle témat (tvoření, zpívání, povídání, práce s obrázky, cvičení)

9:25 – 9:50          Hygiena, svačina

9:50 – 10:10       Anglická lekce

10:10 – 11:45     Pobyt venku

11:45 – 12:15     Hygiena, oběd

12:15 – 13:00     Volné hry

13:00–14:30     Četba pohádek, odpočinek

14:30 – 15:00     Hygiena, svačina

15:00 – 18:00     Volné hry a činnosti dětí