Anglická školka Orangery
602 662 887 ředitelka

Režim dne
Daily schedule

 

7:00-8:45 příchod dětí, volné hry, výtvarné činnosti / arrival of children

8:45-9:00 ranní kroužek, přivítání / morning circle

9:00-9:15 činnost dle témat (tvoření, zpívání, povídání, cvičení, práce s obrázky) /weekly theme activities

9:15-9:45 hygiena, svačinka / snack

9:45-10:10 anglická lekce / english lesson

10:10-11:45 pobyt venku / outside

11:45-12:15 hygiena, oběd / lunch

12:15-13:00 volná hra, pohádka / free play

13:00-14:30 odpočinek / nap time

14:30-15:00 hygiena, svačinka / snack

15:00-15:30 odpolední kroužek / afternoon cicrle

15:30-18:00 volná hra, pobyt venku / free play outside

 

 

-->