Anglická školka Orangery Orangery Park
725 759 700
724 988 483 jesličky
602 662 889 školka

Informace pro rodiče

Pedagogové

  • Bc. Jiří Svačina
  • Karen Gonzales
  • William H. Halmton

Třídní email: dragons@orangery.cz

 

Dragons - třída s rozšířenou výukou anglického jazyka

  • třída je zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
  • vzdělávání probíhá na základě Školního vzdělávacího programu
  • je zde věnováná zvýšená pozornost výuce anglického jazyka rodilým mluvčím i českou pedagožkou
  • děti jsou přijímány od 4 let 
  • v posledním roce před vstupem do ZŠ mají děti speciální kroužek "Předškolní přípravu"