Anglická školka Orangery Orangery Park
725 759 700
724 988 483 jesličky
602 662 889 školka

Třídní vzdělávací program Draků 2017/2018

ZÁŘÍ -Kluci, holky, jdeme do školky

- TÉMATA: adaptace, seznámení se s kamarády, se školkou a jejími zaměstnanci, vytváření pravidel společného soužití, seznámení se s vlastní značkou v MŠ, hygienické návyky, čísla, věk  a narozeniny, rodina a místo, kde žiji

Říjen -Co vykouzlí podzim

- TÉMATA: pozorování změn v přírodě, využití přírody a její ochrana, květiny a stromy a jejich plody, rozpoznání základních druhů ovoce a zeleniny, vitamíny v nich obsažené, základy zdravé výživy, barvy všude kolem nás

 

Listopad – Máme rádi naši zem

- TÉMATA: vliv počasí na člověka a svět, měsíce v roce, roční období, oblečení, příprava rostlin, živočichů i člověka na zimu (stěhovaví ptáci, bylinky a čaje, zdraví, oblečení), seznámení s tradicemi – Svatý Martin, Dušičky, Advent

 

Prosinec -Těšíme se na Vánoce

- TÉMATA :poznávání vánočních tradic a zvyků, vnímání atmosféry v okolí školky, pozorování a vyrábění vánoční výzdoby, čertování ve školce, učení se vánočních koled

 

Leden -Bude zima, bude mráz

- TÉMATA : počasí a jeho rozmanitosti, roční období, sněhuláci a sníh – vločky, voda, led, zvířátka v zimě, zimní i letní sporty a radovánky, seznámení s částmi lidského těla,  oblečení, pravolevá orientace

 

Únor -Ten umí to a ten zas tohle

- TÉMATA : zjišťování elementárních poznatků o různých povoláních, seznamování s okolím MŠ, návštěva úřadů, vyprávění o rodině, o místě bydliště, seznámení s tradicemi masopustu

 

 

Březen -Měsíc knihy

 

- TÉMATA :  používání knih k získání informací (encyklopedie apod.), správné zacházení s knihou, návštěva knihovny, práce s příběhem - hledání důležitých informací, posloupnost, seznámení s ilustracemi v knihách, Celé Česko čte dětem – čtení rodičů ve školce, návštěva knihovny, Velikonoce, tradice + výroba výzdoby

 

Duben -Šel zahradník do zahrady

- TÉMATA : všímání si změn v přírodě,  pozorování prvních jarních květin, návrat ptáků z teplých krajů, příprava přírody na jaro, příprava zahrádky k pěstování, sázení semínek a pozorování rostlin při růstu, základní druhy rostlin a stromů, příprava na velikonoční pondělí, pozorování kvetoucích stromů, proměna květu v plod

 

Květen -Máme rádi zvířata

- TÉMATA : hnízdění ptáčků, zvířátka a jejich mláďata, pozorování hmyzu ve volné přírodě, povídání o domácích i exotických zvířatech a jejich užitku pro lidi,  domácí zvířata – jejich obydlí,  hry se zvířátky, jejich zvuky

 

Červen -Letem světem

- TÉMATA : cestování, dopravní prostředky, kontinenty , země, města, vesmír, těšíme se na prázdniny, bezpečnost u letních radovánek