Anglická školka Orangery
602 662 887 ředitelka

Informace pro rodiče

PEDAGOGOVÉ

 Třídní učitelka: Mgr. Jana Krajčovičová a Brandon Chapman

Rodilí mluvčí: Tammy Carjaval

Třídní email:  jana.krajcovicova@orangery.cz

 

Dolphins -nejstarší anglická třída pro děti od 5-6 let 

 

Třída pro děti v posledním roce docházky do MŠ - předškoláčky. Ve třídě delfínků děti rozvíjí své schopnosti a dovednosti v podnětném a bezpečném prostředí. Průvodci ke vzdělání jsou jim český pedagog a rodilý mluvčí anglického jazyka. Učitelé využívají osvědčené a moderní metody Začít Spolu, Mensa NTC, metody Dobrého Startu a Dobrý Začátek. Ve třídě nechybí různorodé motivující hry a hlavolamy, hudební nástroje či senzomotorické pomůcky – například pískovnička. Předškoláci se rozvíjí v oblastech rozumové výchovy, grafomotoriky, čtenářské a matematické pregramotnosti či socio-emoční zralosti. Navíc si osvojují přirozenou cestou i anglický jazyk.

V odpoledním programu na děti čekají zajímavé kroužky jako jsou bricksforkids, španělština, keramika nebo koníci. 

 

-->