Anglická školka Orangery Orangery Park
725 759 700
724 988 483 jesličky
602 662 889 školka

Informace pro rodiče

Třídní učitelka: Mgr. Karolína Kučíková

Rodilá mluvčí: Barbara Ann Payne

Od září 2018 nově otevíráme unikátní program pro děti předškolního věku. Ve třídě delfínků děti rozvíjí své schopnosti a dovednosti v podnětném a bezpečném prostředí. Průvodci ke vzdělání jsou jim český pedagog a rodilý mluvčí anglického jazyka. Učitelé využívají osvědčené a moderní metody Začít Spolu, Mensa NTC, metody Dobrého Startu a Dobrý Začátek. Ve třídě nechybí různorodé motivující hry a hlavolamy, hudební nástroje či senzomotorické pomůcky. Předškoláci se rozvíjí v oblastech rozumové výchovy, grafomotoriky, čtenářské a matematické pregramotnosti či socio-emoční zralosti. Navíc si osvojují přirozenou cestou i anglický jazyk.

V odpoledním programu na děti čekají zajímavé kroužky jako jsou šachy či sportovní gymnastika.