Anglická školka Orangery
602 662 887 ředitelka

Mensa Česko

MŠ Orangery s.r.o., Národních hrdinů 39, 190 12 Praha 9 – Horní Počernice

 

Zpráva o činnosti
školky spolupracující s Mensou Česko

Ve školce podporujeme intelektovou stimulaci dětí jak u dětí mladších, tak u dětí starších. K dětem přistupujeme individuálně díky nízkému počtu dětí ve třídách a nabízíme jim motivující a bohaté prostředí na vjemy a činnosti.

U mladších dětí ve věku 2-4 let se zaměřujeme především na senzomotorickou stimulaci, která má velký vliv na rozvoj mozku. Ve třídách probíhají balanční a pohybová cvičení, aktivity s pomůckami např. – taktilní chodník, manipulace se senzorickými pytlíky, balanční hračky. Děti jsou motivovány k hravému objevování, řešení problémů, třídění předmětů dle různých kritérií, cvičí si koordinaci oka a ruky při navlékání korálků, práci s pískem a vodou.

U starších dětí ve věku 4-7 kromě výše uvedeného pracujeme s NTC metodou (především u předškoláků) – využíváme karty se symboly dopravních značek, značek aut a vlajek, řešíme hádanky, IQ hlavolamy a sirkové hlavolamy a různé karetní a deskové hry – strategické, paměťové, logické či postřehové. Dále děti pracují na náročnějších pohybových sestavách – taneční vystoupení, jóga, hra na opičku – kdy jeden napodobuje druhého, školky s míčem, skákání panáka.

Nově jsme tento školní rok zavedli ve třídách tygříků, dráčků a delfínků práci ve výukových centrech. Hlavní výuková činnost probíhá v rámci samostatného plnění aktivit v centrech, jako jsou Ateliér, Hry, Knihy a písmena, Dramatika, Pohyb, Kostky, Smysly, Voda a písek, Pokusy a objevy. Děti se po vzoru Metody Začít Spolu učí pracovat samostatně a díky variabilitě center dochází k maximálnímu rozvoji jejich schopností a dovedností.

Vzhledem k lokalitě školky v zámeckém parku děti každodenně zkoumají přírodu kolem nás, pěstují plodiny či líhnou motýlky. Starší děti jezdí na výlety do muzea, knihovny, divadla, atd.

 


Absolvovaná školení

Název kurzu

Datum

Jména proškolených učitelek

Mensa NTC pro školky I.

2015

Mgr. Karolina Kučíková

Mensa NTC pro školky II.

2016

Mgr. Karolina Kučíková

Mensa NTC pro školky III.

2016

Mgr. Karolina Kučíková

Mgr. Karolina Kučíková
ředitelka

V Praze, dne 18. dubna 2024

 

-->