O jesličkách

V rámci Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost dostaly v březnu 2016 finanční podporu EU i naše nově vzniklé jesle OrangeryPark – Dolní Počernice, Národních hrdinů 11.  Z této podpory byly zrekonstruovány prostory, nakoupeno vybavení, nábytek, hračky a další potřebné zařízení. Jesle jsou určeny pro děti ve věku 1 rok – 3 roky, otevřena je jedna třída s kapacitou 12 dětí, provoz jeslí je od 7.30 hodin do 17 hodin.

 

Třída určená pro ty nejmenší z nejmenších (1 – 3 roky), kde společně objevujeme sami sebe, své kamarády a svět kolem nás všemi smysly. Pro děti se snažíme být především dobrým vzorem a průvodci. Procvičujeme a otužujeme naše rozumové, pohybové a řečové schopnosti a neustále pracujeme na zdokonalování vlastní sebeobsluhy. To vše však za respektování individuálních možností jednotlivců a klimatu třídy.

 

Roční děti jsou přijímány za předpokladu, že již chodí samostatně. Což znamená, že stabilně stojí a ujdou úsek bez podpory a opory. Důvodem tohoto požadavku je zachování bezpečnosti všech zúčastněných.

 

Kapacita třídy je 12 dětí, což nám umožňuje individuální přístup k dětem a zahrnování názorné výuky co nejčastěji. Mimo jiné je kladen důraz na pobyt venku v parku a přilehlém okolí a volnou hru, která je pro děti nejdůležitější.

Co dát dítěti s sebou do jesliček:

(Prosíme o průběžné doplňování)

  • Dostatek náhradního oblečení (pro případ polití, zašpinění…)
  • Plenky
  • Vlhčené ubrousky
  • V rámci adaptace si děti mohou nosit i oblíbené hračky, plyšáky či další maličkosti, které jim zpříjemní pobyt ve školce a připomenou domov
  • Vhodné přezuvky s pevnou patou (ne pantofle, Crocs…). Boty na ven by měly být pohodlné a prošlápnuté
  • Vhodná pokrývka hlavy v závislosti na počasí (v létě klobouček, kšiltovka, v zimě teplá čepice)
  • Oblečení celkově volit vhodně dle aktuálních klimatických podmínek