Anglická školka Orangery Orangery Park
725 759 700
724 988 483 jesličky
602 662 889 školka

Tygříci - Program dne

Režim dne TYGŘÍCI

9:00 – 9:20      Ranní kruh, pohybové aktivity – ranní cvičení (přivítání, motivace k další činnosti, jazykové činnosti)

9:20 – 9:45      Hygiena, svačina

9:45 – 10:15    Řízená činnost vyplývající z TVP

10:15 – 12:15 Pobyt venku

12:15 – 12:45 Hygiena, oběd

12:45 – 13:00 Angličtina (po, st)

12:45 – 13:00 Pohádka, vyzvedávání dětí

13:00 – 14:30 Odpočinek, spánek, klidový režim

14:30 - 15:00  Hygiena, odpolední svačina

15:00 – 15:30  Odpolední řízené činnosti (kroužky)

15:30 – 17:00  Volná hra dětí ve třídě, individuální činnosti, pobyt venku

Režim dne je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či změněné potřeby dětí. Může se měnit dle naplánovaného programu, zájmu a věku dětí, jejich individuálním potřebám a zájmům a také momentálnímu počasí.