Anglická školka Orangery
602 662 887 ředitelka

Režim dne-Tygříci

8:45- 9:00 ranní rozcvička

9:00-9:15 Český program – ranní zpravodaj, písnička,

9:15-9:30 Svačina

9:30-10:00 Hlavní činnost vyplívající z TVP

10:00-11:30 Pobyt venku

11:30-12:00 Angličtina

12:00-12:30 Hygiena, oběd

12:30- 13:00 předškolní příprava, vyzvedávání dětí

13:00-14:30 volná hra předškoláci, mladší děti odpočinek

14:30-15:00 Hygiena, odpolední svačina

15:00-15:30 Odpolední řízené činnosti (kroužky, v případě hezkého počasí pobyt venku)

15:30-17:00 Volná hra dětí ve třídě, individuální činnost, kroužky

 

Režim dne je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či změněné potřeby dětí. Může se měnit dle naplánovaného programu, zájmu a věku dětí, jejich individuálním potřebám a zájmům a také momentálnímu počasí.

 

 

-->