Anglická školka Orangery
602 662 887 ředitelka

Režim dne-Tygříci

7:00-9:00 volná hra

9:00-9:30 český kruh (řízená činnost vyplývající z TVP)

9:30-10:00 svačina

10:00-10:30 angličtina (Patti)

10:30-11:30 pobyt venku

11:30-12:00 výtvarné/praktické/ hudební činnosti

12:00-12:30 oběd

12:30-13:00 volná hra, vyzvedávání dětí

13:00-14:30 klidový režim (předškolní příprava, čtení pohádek, kreslení, prohlížení knih,..)

14:30-15:00 odpolední svačina

15:00 – 18:00 řízené kroužky, volná hra, individuální činnosti, pobyt venku, odchod dětí domů