Anglická školka Orangery
602 662 887 ředitelka

Režim dne-Žirafky

9:00-9:15      Ranní kruh, pohybové aktivity- ranní cvičení (přivítání, motivace k činnosti, jazykové činnost)

915:- 9:30     Hygiena, svačina

9:30-10:00    Řízená činnost vyplývající z TVP

10:00-12:00  Pobyt venku

12:00-12:30  Hygiena, oběd

11:30-12:00  Angličtina (po, st, pá)

12:30-13:00  Pohádka, vyzvedávání dětí

13:00- 14:30 Odpočinek, spánek, klidový režim

14:30-15:00  Hygiena, odpolední svačina

15:00- 15:30 Odpolední řízené činnosti (kroužky, v případě hezkého počasí pobyt venku)

15:30- 17:00 Volná hra dětí ve třídě, individuální činnosti, pobyt venku, odchod dětí domů

 

Režim dne je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či změněné potřeby dětí. Může se měnit dle naplánovaného programu, zájmu a věku dětí, jejich individuálním potřebám a zájmům a také momentálnímu počasí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Režim dne je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či změněné potřeby dětí. Může se měnit dle naplánovaného programu, zájmu a věku dětí, jejich individuálním potřebám a zájmům a také momentálnímu počasí.

 

-->